Annons

Annons

Annons

opinionEnergikrisen

Aktuella frågor
”Moderaterna har bara ett enda svar - mer kärnkraft!”

Erfarenheter visar att en fortsatt utbyggnad av vindkraft är mycket mer framgångsrik än satsningar på kärnkraft. Men det förutsätter att även moderatledda kommuner i Sverige har tillräckligt politiskt mod för att säga ja till nya vindkraftverk, skriver Heléne Fritzon (S), delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Solcellspark utanför Sjöbo. Verkligheten visar att såväl solenergi som vindkraft, inte minst den havsbaserade, blir mer och mer kostnadseffektiva, skriver Heléne Fritzon.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M) uppmanar mig att ställa mig bakom utbyggnaden av mer kärnkraft i EU (Aktuella frågor 22/10).

Han tycker sig finna två argument för att satsa på mer kärnkraft i Europa i denna oroliga tid. Det ena handlar i korthet om att när ”alla andra” nu är för att bygga ny kärnkraft så borde Socialdemokraterna också vara det.

Med ”alla andra” i Europaparlamentet måste Tobé inte minst avse de högerkonservativa och högerextrema partigrupper som i flera fall uppträder som klimatförnekare och som Moderaterna allt oftare krokar arm med.

Annons

Bakgrunden till Tobés ståndpunkt är Moderaternas resa i energifrågan, som har varit kantad av ständiga stopp. Från en överenskommelse i Sveriges riksdag, som lade grunden för den svenska kärnkraftspolitiken, till att nu vända tvärt och vurma för att bygga fler och nya kärnkraftverk.

Annons

Rent faktamässigt har inte argumenten för att bygga ut den nuvarande generationens, tämligen omoderna, kärnkraft blivit starkare.

Rysslands invasion av Ukraina, det följande kriget i Europa och den därmed pågående energikrisen leder mig snarare till insikten att klimatomställningen och satsningen på förnybara energikällor som sol, vind, vatten och bioenergi är viktigare än någonsin.

Erfarenheter visar att en fortsatt utbyggnad av vindkraft är mycket mer framgångsrik än satsningar på kärnkraft. Men det förutsätter att även moderatledda kommuner i Sverige har tillräckligt politiskt mod för att säga ja till nya vindkraftverk.

Nya vindkraftssatsningar saknas i det samarbetsavtal, ”slottsavtalet”, som Moderaterna slutit med Sverigedemokraterna. Tvärtom läggs fördyrande pålagor på den havsbaserade vindkraften, något som är direkt oansvarigt när Sverige snabbt behöver mer energi.

Likaså saknas satsningar på biogas, där Skåne skulle kunna bli ett föredöme för övriga regioner i EU när det gäller att omvandla restprodukter från jordbruk och hushåll till energi. Det är extra viktigt idag när EU fortast möjligt behöver avveckla beroendet av rysk gas.

Tobés andra argument rör den djupa och svåra energikris som nu råder i Sverige och övriga Europa. Han påpekar att ”utvecklingen måste mötas med akuta åtgärder som pressar ner priserna”. Men det enda han och Moderaterna gång på gång slår fast är att Sverige och Europa måste bygga nya kärnkraftverk. Det är ett resonemang som inte går ihop. Utöver att det tar minst 10 år, eller snarare 15–20 år, innan ett nytt kärnkraftverk kan tas i bruk, förutsätter en sådan satsning också subventioner.

Annons

Annons

Den nya regeringen tänker ställa 400 miljarder kronor i kreditgarantier till kärnkraftsindustrins förfogande. Orsaken är att den annars inte är villig att investera i kärnkraft.

Den kärnkraft som Sverige har idag behöver även framöver ingå i landets energimix. Men dagens kärnkraft är inte lösningen på morgondagens behov av förnybar energi.

Från årsskiftet är Sverige ordförande i EU och ska då leda förhandlingarna i ministerrådet. På bordet ligger de historiskt mest omfattande lagstiftningar som EU någonsin planerat att införa kring klimatet.

Sverige har ett högt anseende i EU när det gäller att ligga i framkant i klimatomställningen. Den nya högerkonservativa regeringen kan inte åka till Bryssel med ett enda svar på hur omställningen ska ske – att bygga nya kärnkraftverk.

Verkligheten visar att såväl solenergi som vindkraft, inte minst den havsbaserade, blir mer och mer kostnadseffektiva. Pågående ansökningar för nya anläggningar överstiger vida Sveriges samlade behov av energi under ett år.

Mitt besked till Tomas Tobé är därför klart och tydligt. Jag kommer att fortsätta mitt arbete i Europaparlamentet med att rösta emot nya satsningar på kärnkraftverk i en tid när Europa behöver en klimatomställning som bygger på förnybar energi.

Moderaterna har bara ett enda svar på hur klimatomställningen ska ske - mer kärnkraft!

Mitt mål är att Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan