Annons

Annons

Annons

opinionEuropas framtid

Aktuella frågor
”Det finns goda möjligheter att rivstarta svensk ekonomi.”

Genom EU-medlemskapet har Sverige tillgång till världens största marknad med över 500 miljoner konsumenter och 24 miljoner företag. Tre frågor bör prioriteras när det gäller EU:s inre marknad, skriver Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Genom EU-medlemskapet har Sverige tillgång till världens största marknad, skriver artikelförfattaren.

Bild: HENRIK MONTGOMERY

Annons

Den stundande vintern med mörker och kyla innebär en prövning för svenska hushåll, vars ekonomi redan är hårt ansträngd. Mat, drivmedel och energi har blivit betydligt dyrare och många känner att deras levnadsstandard har försämrats.

Sveriges välstånd byggdes inte över en natt. Genom handel, innovationer och rättvis konkurrens har landets befolkning fått det bättre och det är så Sverige kan ta sig igenom dagens utmaningar.

Genom EU-medlemskapet har Sverige tillgång till världens största marknad med över 500 miljoner konsumenter och 24 miljoner företag. Nästan var tredje jobb i Sverige är kopplat till utrikeshandel.

Handel inom EU bidrar till att skapa ungefär 90 procent av alla nya jobb i Sveriges tjänstesektor. Vårt lands ekonomi är helt beroende av att EU har en fungerande inre marknad. Dessvärre har arbetet att fördjupa den inre marknaden stannat av. Den förra svenska regeringen har genom sin passivitet låtit andra länder dominera unionens agerande.

Annons

Annons

Under det franska EU-ordförandeskapet i våras sattes en handelsfientlig agenda. Jag var med och förhandlade fram EU:s nya digitala lagar och kunde själv bevittna hur Frankrike försökte sätta käppar i hjulet för rättvis konkurrens genom att driva på för ökad protektionism och överreglering. Notan för denna typ av politik skickas som alltid till konsumenterna som tvingas betala mer för sämre produkter och tjänster.

Med en ny borgerlig regering har Sverige de bästa tänkbara förutsättningarna för att agera på ett optimalt sätt i EU-frågor. Men alla goda krafter måste redan nu samlas för mer handel, fler jobb och bättre förutsättningar för den gröna och digitala omställningen. Det är nödvändigt för att möta klimathotet, höga energipriser och en kommande lågkonjunktur, i synnerhet för ett exportberoende land som Sverige.

Jag ser att det huvudsakligen finns tre frågor som bör prioriteras när det gäller EU:s inre marknad:

• Riv handelshinder och minska byråkratin. Grunden i den inre marknaden utgörs av att göra det enklare för varor, tjänster, kapital och personer att röra sig fritt inom EU. Här finns en outnyttjad möjlighet när det gäller att skapa en bättre inre marknad för tjänster, som står för de flesta nya jobben. Genom att straffa olagliga handelshinder kan EU i högre grad säkerställa att dagens regler efterlevs i alla unionens länder. Det gynnar både konsumenter och företag.

Annons

• Stärk den digitala ekonomin. Digitaliseringen har förändrat människors liv radikalt och öppnar för möjligheter som få trott skulle kunna bli verklighet. Men den digitala inre marknaden är fortfarande alltför splittrad. Vägen framåt handlar om hur EU kan underlätta för e-handel inom Europa och ny gränsöverskridande teknik utan att detaljreglera. Ingen vet hur morgondagens lösningar ser ut och därför kan EU heller inte låsa in unionen i en viss teknik genom lagstiftning. AI och datalagring låter skrämmande för många, men innebär oändliga möjligheter om tekniken används på rätt sätt.

Annons

• EU behöver ha en ekonomi där produkter istället för att slängas återvinns och återanvänds som nya produkter. Jag vill göra en grönare inre marknad möjlig där EU kan undanröja handelshinder för gröna produkter och tjänster. Företag vittnar om att de vill göra mer, men hindras av nationella regler om avfall och byråkrati. Där har EU en viktig roll. Som exempel borde unionen öppna upp för en europeisk marknad inom återvinning, som gör att företag kan handla med sådant som idag betraktas som skräp.

Det allt svårare ekonomiska läget visar att Sverige och Europa inte kan ta sitt välstånd för givet. Vi kan inte bara förvalta det som redan har uppnåtts, utan behöver utveckla den inre marknaden för en ny tid. Det kräver att EU ligger i framkant, vågar tänka nytt och möter den digitala och gröna omställningen med optimism och hoppfullhet.

Annons

När Sverige tar över ordförandeklubban i EU nästa år fyller unionens inre marknad 30 år. Med EU-handelns outnyttjade möjligheter har Sverige goda möjligheter att rivstarta landets ekonomi och fira den inre marknadens framgångar även de nästkommande 30 åren.

SKRIBENTEN

Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M) och den enda svenska ledamoten i Europaparlamentets inre marknadsutskott

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan