Annons

Annons

Annons

opinionPolitik i Malmö

Aktuella frågor
”Malmö har inte råd att skära ner på framtiden.”

En väl fungerande skola med utbildade vuxna som har tid och resurser att se och möta barn och unga är något av det mest förebyggande som finns, skriver Hanna Höie, representant för nätverket Malmöskolor mot nedskärningar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

När vi för tre år sedan protesterade mot politikernas nedskärningar i Malmös skolor lyckades vi få dem att backa till viss del, skriver artikelförfattaren.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Tisdagen den 8 november presenterade representanter för Malmös tre styrande partier – Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet – nästa års budget för Malmö stad. 484 miljoner kronor ska sparas. Ungefär 90 miljoner av dem kommer att tas från grundskolenämndens verksamhet, 50 miljoner från förskolenämndens och 64 miljoner från gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens.

Totalt ska stadens skolor och förskolor spara cirka 200 miljoner kronor, en summa som går att räkna om till ungefär 400 heltidstjänster, 400 vuxna som kan göra stor skillnad och är oerhört viktiga för Malmös barn och unga.

”Nu gäller det att vi håller i och håller ut”, sade Liberalernas Roko Kursar till Sydsvenskan den 8 november. Vad tror han att Malmös skolpersonal och barn har gjort de senaste åren? Hårt kämpande pedagoger och andra anställda inom skolan har länge ägnat sig åt att just hålla i och hålla ut, trots stundtals omöjliga förhållanden.

Annons

Annons

Enligt Skolverket lämnade i fjol dryga 30 procent av Malmös elever grundskolan utan godkänt i alla ämnen och nästan 20 procent gick ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet – med allt vad det innebär av risker för ett liv i utanförskap.

Siffror från Lärarförbundet visar att 74 procent av småbarnsgrupperna i Malmös förskolor är större än vad Skolverket rekommenderar. Det betyder att Malmö är en av de kommuner i Sverige med flest små barn per grupp, något som riskerar att medföra ökad stress för personalen och att barnen inte får det pedagogiska stöd de behöver.

Det är alltså i detta läge som de partier som styr Malmö väljer att skära ner ytterligare. Det är kortsiktigt tänkt och kommer att stå barnen, Malmö och hela samhället dyrt. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna skyller nedskärningarna på svåra ekonomiska tider.

När fler och fler Malmöbor riskerar att hamna i en utsatt ekonomisk och social situation väljer stadens styrande politiker att skära ner på just sådant som forskning visar fungerar för att dämpa effekterna av social och ekonomisk utsatthet. Socialstyrelsen och andra statliga myndigheter redovisar exempel på sådan forskning på webbplatsen Kunskapsguiden, genom Skolinspektionens publikationer eller Skolverkets utvärderingar, analyser, studier och sammanställningar.

En väl fungerande skola med utbildade vuxna som har tid och resurser att se och möta barn och unga är något av det mest förebyggande som finns. Det är inte bara en förebyggande åtgärd mot brottslighet och utanförskap, det jämnar också ut klasskillnader och gör att barn från alla stadens områden och med olika bakgrund har möjlighet att skapa sig ett drägligt liv och en bra framtid.

Annons

Annons

När Malmöbor behöver stadens skolor som mest skär de styrande politikerna ner. Det sker dessutom i ett läge då skolorna redan är hårt pressade.

När Sverige nu står inför än bistrare ekonomiska tider väljer politiker i Malmö – en av de kommuner i landet som enligt Rädda Barnens årliga rapport om barnfattigdom 2021 har flest fattiga barn, en stad där nästan vart fjärde barn lever i ekonomisk utsatthet – att skära ner på det bästa verktyget samhället har för att begränsa och väga upp för fattigdomens konsekvenser.

Vi, föräldrar, skolbarn, elever, lärare och andra Malmöbor som engagerat oss i nätverket Malmöskolor mot nedskärningar accepterar inte det sparande på skolorna som det politiska styret i staden vill genomföra.

Malmö måste satsa mer på skola och förskola – inte mindre. Därför arrangerar vi bland annat en demonstration utanför Stadshuset i morgon den 22 november.

När vi för tre år sedan protesterade mot politikernas nedskärningar i Malmös skolor lyckades vi få dem att backa till viss del. Nedskärningarna blev betydligt mindre än planerat. Nu är det dags igen.

Malmös styrande politiker måste “hålla i och hålla ut”, göra sitt jobb och se till att stadens skolor och förskolor fungerar. 

Malmö måste ha fler pedagoger, inte färre.

Malmö måste ha klassrum som erbjuder barn arbetsro, glädje och kunskap.

Malmö måste ha små barngrupper som erbjuder trygghet.

Malmö måste ha skol- och förskolepersonal som orkar med sitt uppdrag och inte riskerar att bränna ut sig.

Annons

De politiker som styr Malmö måste satsa på de barn och unga som lever i staden.

Malmö har inte råd att tänka kortsiktigt och skära ner på framtiden.

SKRIBENTEN

Hanna Höie, representant för nätverket Malmöskolor mot nedskärningar och förälder vid Örtagårdsskolan och Möllevångsskolan.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan