Annons

Annons

Annons

opinionPolitik i Malmö

Aktuella frågor
”Besparingarna kommer inte att drabba Malmös barn och unga.”

Vi värnar de välfärdsverksamheter som finns närmast Malmöborna, skolorna inräknade, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi fredar både välfärden och kultur- och fritidsverksamheterna för barn och unga i dessa ekonomiskt tuffa tider, påpekar Stefana Hoti (MP), Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), och Roko Kursar (L).

Annons

Hanna Höie från nätverket Malmöskolor mot nedskärningar kritiserar vår budget för 2023 och hävdar att den får omfattande negativa konsekvenser för stadens förskolor och skolor (Aktuella frågor 20/11). Men sanningen är att vi prioriterar att värna välfärden i en tuff ekonomisk situation.

Malmö stads utbildningsverksamheter har gjort stora överskott under lång tid. Tillsammans får de en budget på över 10 miljarder kronor nästa år. De förhållandevis små besparingar som trots allt behövs göras kommer inte att drabba inte Malmös barn och unga.

Det kan knappast ha gått någon förbi att Sverige står inför många svåra utmaningar. Hanna Höie hävdar att vi skyller vår strama budget på de svåra ekonomiska tiderna. Men den kraftiga inflationen är en verklighet som vi alla måste hantera, såväl Malmöbor som kommunpolitiker. Avsaknaden av nödvändiga statliga resurstillskott till kommunerna spär på det bistra läget.

Annons

Annons

För var och en som tar del av kommunledningens hela budgetförslag för 2023 kan det knappast råda något tvivel om våra prioriteringar. Vi värnar de välfärdsverksamheter som finns närmast Malmöborna, skolorna inräknade.

Malmö stad har en välskött ekonomi och ett bättre utgångsläge än många andra kommuner. Efter flera år av ekonomiska överskott kan vi nu använda en del av de cirka fyra miljarder kronor som satts av i den så kallade resultatutjämningsreserven. Därför är behovet av besparingar nästa år avsevärt mindre än vad det skulle vara.

Under de senaste tre åren har förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisat sammanlagda överskott på i genomsnitt över 200 miljoner kronor per år. Det är pengar som verksamheterna sedan tagit med sig in i nästa budgetår.

Överskotten beror på många olika saker, inte minst på svårigheten att rekrytera utbildad personal och att antalet barn och unga i skolålder har blivit mindre än vad prognoserna visade.

Trots överskotten har skolan på intet sätt för mycket resurser, varken i Malmö eller nationellt. Tvärtom är vi de första att skriva under på att välfärden behöver både mer pengar och långsiktiga planeringsförutsättningar.

Men det är varken rättvist eller rättvisande att som Hanna Höie hävda att Malmös förskolor och skolor är underfinansierade, eller att nästa års budgetförslag innebär stora besparingar på stadens verksamheter riktade till barn och unga.

Annons

Att som Hanna Höie påstå att 400 heltidsanställda kommer att sägas upp från Malmö stads skolverksamheter nästa år är inte bara missvisande – det är fel. Givetvis kan vi inte garantera att personal inte kommer att behöva sägas upp på någon av Malmös hundratals förskolor och skolor på grund av minskat elevunderlag, omprioriteringar eller plötsliga omvärldsförändringar. Men som en konsekvens av vår budget: nej.

Annons

Så mycket som möjligt av de 280 miljoner vi tillför Malmös skolverksamheter ska ut till stadens klasser och barngrupper. Elevpengen i grundskolan kommer att öka nästa år, precis som åren dessförinnan. Så behåller vi kvaliteten även i en lågkonjunktur.

Med vår budget för 2023 tar vi kampen för en rättvis och ambitiös klimatpolitik, en likvärdig skola för alla barn, trygghet i hela staden och fler bostäder som vanligt folk har råd med.

Vi fredar både välfärden och kultur- och fritidsverksamheterna för barn och unga i dessa ekonomiskt tuffa tider. Det är en politik som är bra för hela Malmö och för alla Malmöbor.

SKRIBENTERNA

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö

Stefana Hoti (MP), partiföreträdare och ledamot i Malmö kommunstyrelse

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan