Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Sverige behöver en ny frihetsreform för resande.”

Människor måste kunna lita på att de på rimlig tid och till rimlig kostnad kan ta sig till alla platser i städerna och viktiga platser utanför städerna, utan att äga eller ha tillgång till privata fordon, skriver John Hultén, Olga Kordas och Anders Wijkman som är engagerade i frågor kring klimat, mobilitet och stadsutveckling.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vill hjälpa regeringen med framåtblickande idéer som gör att Sverige kan möta människors krav på att kunna ta sig till arbete, skola, vård, fritid och social gemenskap – samtidigt som Sverige klarar klimatmålen och löser andra viktiga samhällsutmaningar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Den svenska klimatdebatten handlar allt mer om människors vardagsresor.

Den nya regeringen har fått kritik för beslut om förändrade reseavdrag, slopad klimatbonus, lägre skatt på drivmedel och reducerad reduktionsplikt – beslut som enligt det nationella 2030-sekretariatet, förväntas öka landets transportutsläpp och göra så att Sveriges 2030-mål för transportsektorns klimatpåverkan inte kan uppnås. Ändå har klimatministern Romina Pourmokhtari (L) varit tydlig med att målen ligger fast.

Vi vill hjälpa regeringen med framåtblickande idéer som gör att Sverige kan möta människors krav på att kunna ta sig till arbete, skola, vård, fritid och social gemenskap – samtidigt som Sverige klarar klimatmålen och löser andra viktiga samhällsutmaningar.

Annons

Elektrifieringen av biltrafiken har tagit snabba kliv framåt de senaste åren. Det är en nödvändig utveckling, men som både FN:s klimatpanel IPCC och Sveriges klimatpolitiska råd visat så räcker det inte för att klara Sveriges klimatmål. Det beror dels på att även elbilar orsakar utsläpp, dels på att antalet bilar blir allt fler. Elbilar kräver batterier, som i sin tur kräver sällsynta metaller. Den gröna tekniken löser vissa problem, men skapar också nya.

Annons

Utmaningarna blir extra tydliga i ett långsiktigt perspektiv. Under de senaste 50 åren har Sveriges befolkning ökat med 28 procent. Under samma period har antalet bilar blivit mer än dubbelt så många. Elbilar löser inte heller andra problem som ett ökande resande skapar, till exempel trängsel på vägarna, brist på yta i växande städer, knapp råvarutillgång och försämrad folkhälsa.

Den ständigt ökande trafiken i städerna är inte långsiktigt hållbar. Politiker, stadsplanerare och andra aktörer måste tänka annorlunda när de utformar framtidens transportsystem.

Sverige behöver en ny frihetsreform för resande som gör att fler kan välja hållbara alternativ. Sådana lösningar måste kunna vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Materialanvändningen i världen har tredubblats sedan 1970. Idag är mer än 50 procent av koldioxidutsläppen direkt kopplade till utvinning och beredning av olika material. Om utvecklingen fortsätter som hittills innebär det en fördubbling till 2060.

Elektrifieringen av transporter behöver kompletteras med satsningar på förändrad samhällsplanering och digitala lösningar som minskar behovet av resor.

Men framför allt krävs en kraftfull utveckling av det resande där människor färdas tillsammans eller delar fordon med varandra.

Annons

Den etablerade kollektivtrafiken behöver kombineras med andra delade, smarta mobilitetstjänster som till exempel bil-, elsparks- och cykeldelning som kan erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar.

Annons

Sverige behöver uppgradera dagens kollektivtrafik till framtidens kollektiva mobilitet. Under det senaste året har ett åttiotal experter inom kollektivtrafik, delade mobilitetstjänster och samhällsplanering medverkat i ett rådslag om vad som krävs för en sådan utveckling.

En slutsats är att människor måste kunna lita på att de på rimlig tid och till rimlig kostnad kan ta sig till alla platser i städerna och viktiga platser utanför städerna, utan att äga eller ha tillgång till privata fordon. För att det ska bli verklighet krävs:

• Att statens organisation och finansiering förändras från ett ensidigt fokus på väg- och järnvägsinfrastruktur till att också främja utvecklingen av kollektiv mobilitet, där den etablerade kollektivtrafiken knyts samman med till exempel bil-, elsparks- och cykeldelning.

• Att riksdagen ger de regionala myndigheter som idag ansvarar för etablerad kollektivtrafik ett bredare uppdrag utifrån en omdefiniering av vad kollektivtrafik är och kan vara.

• Att kommunerna i samverkan med staten och regionerna omprioriterar gaturummet i landets städer på sätt som främjar resande där människor delar på till exempel bilar och elsparkcyklar.

• Att staten bidrar till ett pris- och biljettsystem som skapar förutsättningar för resande där det är enkelt att röra sig mellan buss, tåg, delade cyklar eller lånebilar.

Det finns många invånare, företag, myndigheter och forskare som vill gå i bräschen och visa världen att Sverige kan åstadkomma en mer hållbar framtid, samtidigt som svensk konkurrenskraft stärks.

Annons

Annons

Tillsammans med politiker kan vi hitta innovativa lösningar som hjälper Sverige att nå klimatmålen, samtidigt som människors frihet ökar. Ett första steg är att regeringen snarast tillsätter en kommission med uppdrag att främja framtidens kollektiva mobilitet.

Vi är redo att bistå både klimatminister Romina Pourmokhtari (L) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i detta viktiga arbete.

SKRIBENTERNA

John Hultén, filosofie doktor i statsvetenskap och föreståndare för K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Olga Kordas, lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH och programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Anders Wijkman, ordförande för Climate KIC, EU:s initiativ för klimatinnovation

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan