Annons

Annons

Annons

Valet i Lund

Här är politikerna som ska styra Lund

Nu är det klart vilka politiker som ska styra Lunds nämnder – och vilka som blir deras starkaste motståndare.

Text

Anders Almgren (S) och Rasmus Törnblom (M) framför några av de övriga toppnamnen i styret vid presentationen på tisdagseftermiddagen.

Bild: Alexander Kuprijanko

Annons

På tisdagen presenterade både Lunds styrande partier och oppositionsalliansen vilka som blir deras toppnamn i Lunds olika politiska organ den här mandatperioden.

När det gäller nämnderna utses ordförande och vice ordförande av styret. Här blir det alltså genomgående socialdemokrater och moderater, samt några poster för styrets stödparti Kristdemokraterna.

Oppositionens starkaste post är rollen som andre vice ordförande.

Så här fördelas rollerna i de viktigaste nämnderna:

Barn- och skolnämndens presidium består av ordförande Mattias Olsson (S), vice ordförande Alexander Lewerentz (M) och andre vice ordförande Jessica Ulfgren (L).

Ordförande för utbildningsnämnden blir My Lilja (S), med Mattias Svensson (KD) som vice ordförande och Shahad Lund (MP) som andre vice ordförande.

Annons

Arbetsmarknads- och socialnämnden får Amanda Thonander (M) som ordförande, Ann-Margreth Olsson (S) som vice ordförande och Ursula Savonius (L) som andre vice ordförande.

Annons

Byggnadsnämnden ska ledas av ordförande Björn Abelson (S), vice ordförande Klas Svanberg (M) och andre vice ordförande Ann Tångmark Lundberg (FNL).

Tekniska nämndens presidium blir ordförande Louise Rehn Winsborg (M), vice ordförande Lena Fällström (S) och andre vice ordförande Cecilia Barnes (L).

Kultur- och fritidsnämnden får Sebastian Jaktling (S) som ordförande, Samuel Jonsson (M) som vice ordförande och Fabian Zäll (L) som andre vice ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden ska ledas av ordförande Christoffer Stenström (M), vice ordförande Pär-Ola Drottz (S) och andre vice ordförande Inga-Kerstin Eriksson (C).

Servicenämndens presidium blir Fredrik Ljunghill (M) som ordförande, Lina Olsson (S) som vice ordförande och Martti Niilekselä (FNL) som andre vice ordförande.

Miljönämndens toppositioner går till ordförande Eleni Rezaii Liakou (S), vice ordförande Johanna Rosén Malmback (KD) och andre vice ordförande Ewa Björnberg (MP).

I kommunrevisionen placeras ingen från de styrande partierna i presidiet. Här ska istället Vänsterpartiet få ordförandeposten, som en del i uppgörelsen med S och M.

Revisionens ordförande blir således Peter Bengtsson (V) med Ronny Johannessen (KD) som vice ordförande och Lars Trägen (L) som andre vice ordförande.

Formellt görs valen av kommunfullmäktige i december och de nya politikerna tillträder vid årsskiftet.

Annons

Toppnamnen för oppositionen ställer upp sig för fotografering i Stadsbibliotekets atriumgård på tisdagsförmiddagen.

Bild: Alexander Kuprijanko

Annons

I de kommunala bolagen kommer ordförande från de styrande partierna, medan vice ordförande är från oppositionen. Politikerna tillträder efter nästa bolagsstämma.

Bostadsbolaget LKF får Tony Johansson (S) som ordförande och Börje Hed (FNL) som vice ordförande.

Parkeringsbolaget LKP ska ledas av ordförande Mats Helmfrid (M) och vice ordförande Karl Branzén (L).

I energibolaget Kraftringen blir Christoffer Stenström (M) ordförande och Kerstin Johnsson (MP) vice ordförande.

Visit Lund AB får Samuel Jonsson (M) som ordförande och Anna Braun (L) som vice ordförande.

Redan förra månaden klubbades presidierna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsen är Anders Almgren (S) ordförande, Rasmus Törnblom (M) vice ordförande och Philip Sandberg (L) andre vice ordförande.

Fullmäktiges arbete leds av ordförande Mats Helmfrid (M) med Stig Svensson (S) som vice ordförande och Camilla Neptune (L) som andre vice ordförande.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan