Annons

Annons

Annons

opinionAkademisk frihet

Aktuella frågor
”Har Kerstin Tham missförstått begreppet akademisk frihet?"

Staten är inte bara en stödfunktion för lärosätena när det gäller akademisk frihet. Det krävs ett aktivt intresse och engagemang även från statens sida, skriver Erik J Olsson och Magnus Zetterholm, ledamöter i stiftelsen Academic Rights Watch.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kerstin Tham påpekar att hon är helt överens med den nye utbildningsministern Mats Persson (L) om vikten av akademisk frihet. Ändå uttrycker hon stor irritation över Perssons utspel om cancelkultur, skriver artikelförfattarna.

Annons

Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet, anser att den nya regeringen är motsägelsefull i sitt försvar av den akademiska friheten (Aktuella frågor 24/11). Orsaken är att regeringen vill lägga sig i högskolornas arbete dels genom att ”detaljstyra” socionomutbildningen, dels genom att motverka så kallad cancelkultur, det vill säga, med Thams ord, ”en tystnads- och utpekandekultur där människor fryses ut eller mister uppdrag på grund av ordval eller ifrågasättande perspektiv”.

Det som Tham kallar detaljstyrning visar sig handla om att göra kriminalitet bland ungdomar till ett obligatoriskt utbildningsmoment. Inget sägs i Tidöavtalet om hur undervisningen ska se ut. Det handlar alltså knappast om ett större akademiskt övertramp.

Annons

Tham påpekar att hon är helt överens med den nye utbildningsministern Mats Persson (L) om vikten av akademisk frihet. Ändå uttrycker hon stor irritation över Perssons utspel om cancelkultur. Man frågar sig varför.

Annons

Till saken hör att yttrandefriheten är den kanske mest centrala delen av den akademiska friheten, därom är alla insatta forskare och överstatliga organisationer som UNESCO eniga, något som visas i till exempel artikel 27 i UNESCO Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel, 1997.

Att regeringen eller någon annan på ett effektivt sätt motverkar cancelkultur främjar yttrandefriheten och därmed även den akademiska friheten som Tham ställer sig bakom. Men Tham hävdar ändå:

”Ett annat exempel är regeringens politiska/ideologiska intresse av att utreda just förekomsten av cancelkultur vid svenska universitet. Såväl forskare som studenter har reagerat och ifrågasatt om det är något att prioritera om syftet är att stärka den akademiska friheten och kvaliteten i svensk utbildning och forskning. Varför inte föra en dialog med oss rektorer om vad som är mest angeläget att ta itu med?”

Tham ifrågasätter alltså inte att det finns en cancelkultur, det vill säga att människor fryses ut och mister uppdrag på grund av ordval eller ifrågasättande perspektiv. Det hon tvivlar på är att motverkandet av detta ”är något att prioritera”. Det är en uppseendeväckande ståndpunkt: utan yttrandefrihet ingen akademisk frihet.

Har Kerstin Tham missförstått begreppet akademisk frihet? Eller är hon egentligen emot den, de fina orden till trots?

Annons

Annons

Förutom att Tham inte är säker på att yttrandefriheten är så viktig är hon mäkta frustrerad över att utbildningsministern lägger sig i saken. Hennes slutkläm lyder: ”Svenska universitet och högskolor är inte betjänta av politik vars syfte är att påverka lärosätenas arbete med frågor rörande akademisk frihet.”

Men inte heller på denna punkt har Tham det internationella samfundet på sin sida. Av ovan nämnda UNESCO-rekommendation framgår i artikel 74 att den akademiska friheten är så central för samhället och dess kunskapsförsörjning att den är statens och lärosätenas gemensamma ansvar.

I motsats till vad Kerstin Tham anser är staten alltså inte bara en stödfunktion för lärosätena när det gäller akademisk frihet, utan det krävs ett aktivt intresse och engagemang även från statens sida.

SKRIBENTERNA

Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och ledamot i stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Magnus Zetterholm, docent och lektor i nya testamentets exegetik och ledamot i stiftelsen Academic Rights Watch.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan