Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Skyll inte tågkaoset på SJ, utan på Trafikverket och Socialdemokraterna.”

Nu är det upp till den nya regeringen att ringa ut det gamla socialdemokratiska haveriet när det gäller järnvägen och ringa in en ny tid där tågen fungerar, skriver tre M-politiker med ansvar för kollektivtrafiken, Carina Zachau, Kristoffer Tamsons och Peter Hermansson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med varken personal eller tåg på rätt ställe – och i tid – kommer resenärerna att mötas av ytterligare snökaos och väntetider på överfulla perronger och i fullpackade vänthallar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Arkivbild

Annons

Den 11 december inleds det nya trafikåret. Då träder nästkommande års trafikplan för all tågtrafik i Sverige i kraft.

I år har förberedelserna präglats av oreda och kaos.

En skåning med julplaner i Göteborg eller Stockholm har inte bara mötts av fördröjd julbiljettsförsäljning hos det statliga tågbolaget SJ, utan också av kraschade hemsidor och överpriser.

Det är lätt att skylla på att SJ har varit taffligt och på snökaos. Men de stora problemen är Trafikverkets agerande och arvet efter den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Trafikverkets tågplan, som fastställer all tågtrafik liksom stations- och spårlägen inför nästa år, är kraftigt försenad och har stoppat landets tågoperatörer från att planera tågtrafiken inför nästa år.

Annons

Trafikverkets nya trafikplaneringssystem har inte blivit klart i tid. Ännu är det inte helt färdigt.

Annons

Utan en färdig tågplan kan inte operatörerna, till exempel SJ och Skånetrafiken, planera hur deras personal ska jobba och vilka tågturer som de ska köra.

Med varken personal eller tåg på rätt ställe – och i tid – kommer resenärerna att mötas av ytterligare snökaos och väntetider på överfulla perronger och i fullpackade vänthallar.

Det nya planeringssystemet, som Trafikverket har arbetat med sedan 2014 och har en budget på 1,4 miljarder kronor, är inte bara ofärdigt. Det är också otillräckligt testat i tågsystemen ute i landet. Testerna skulle ha varit färdiga i somras.

Under processens gång har Trafikverket varnat för att om det nya planeringssystemet inte fungerar kan det leda till tågkollisioner och urspårningar. Idag ser riskerna snarare ut att handla om inställda avgångar och förseningar.

Ett otestat tågplaneringssystem och en försenad tågplan sätter krokben för hela tågsverige. Det har effekter för totalt 57 tågbolag med ansvar för allt ifrån fjärrtågtrafik och godstrafik till arbetspendling.

Allra värst drabbas storstadsregionerna. Trafikverket har som regel att prioritera långväga fjärrtåg framför pendeltågstrafik vid trafikneddragningar, särskilt i storstadsregionerna.

Människor som reser med Skånetrafiken, SL och Västtrafik blir de som först påverkas av Trafikverkets haveri.

Av Trafikverkets agerande följer inte bara inställda avgångar och stora störningar för de allra flesta tågresenärer med start den 11 december, utan också att poliser, sjuksköterskor och andra samhällsviktiga yrkesgrupper som tågpendlar till jobbet i storstadsregionerna inte kommer fram i tid.

Annons

Annons

Ansvaret för den alltför snabba lanseringen av det nya trafikplaneringssystemet är inte heller bara Trafikverkets. Det ligger på den tidigare socialdemokratiska regeringen som inte ringde i varningsklockorna.

Om tågplanen fortfarande inte är säker nog måste den nya regeringen kräva att Trafikverket tar fram en trovärdig krisplan och plan B. Alternativet är att hela tågsverige står still.

Krisplanen måste fokusera på vad som händer om tågplanen inte fungerar – och hur tåglägen och stationslägen då ska fördelas. Ett särskilt fokus bör ligga på att prioritera de tåg som har flest resenärer och inte gå ut över storstadsregionerna.

Trafikverket måste också i krisplanen avkrävas god framförhållning när det gäller vilka tåg som kommer att gå så att resenärerna kan planera när de ska åka. Om resenärer blir strandade måste Trafikverket ta ansvar för att information når ut på ett bra sätt till dem och samtidigt ha resurser nog för att hantera alla frågor som uppstår.

Staten måste ta ansvar för de kostnader som kan kopplas till Trafikverkets haveri, inte bara för dem som har åsamkats trafikbolagen runt om i Sverige under införandet av det nya planeringssystemet. Regeringen bör också garantera att den täcker alla kostnader som kan uppstå när Trafikverkets system fallerar.

Nu är det upp till den nya regeringen att ringa ut det gamla socialdemokratiska haveriet när det gäller järnvägen och istället ringa in en ny tid där tågen fungerar.

Annons

SKRIBENTERNA

Carina Zachau (M), trafikregionråd i Region Skåne

Kristoffer Tamsons (M), avgående ordförande för SL

Peter Hermansson (M), avgående ordförande för Västtrafik

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan