Annons

Annons

Annons

Mamma på egen hand

Frivilligt ensamstående mödrar – både starka och sårbara

Frivilligt ensamstående mödrar är starka individer, men sårbara som grupp. Det menar Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Tillsammans med sitt forskarteam har hon studerat hur kvinnor som skaffar barn själva tas emot i mödravården.

Text

Elia Psouni tillsammans med sitt forskningsteam Julia Berg i mitten och Hanna Persson till höger.

Bild: Eira Desax

Annons

Idag är stjärnfamiljer inget ovanligt. Men en grupp som fortfarande utmanas på flera plan är kvinnor som väljer att skaffa barn helt utan någon partner.

– Det finns ett långvarigt ifrågasättande av just ensamma mödrar, något dessa kvinnor är ytterst medvetna om. De är i ständig försvarsställning, säger Elia Psouni.

Genom djupintervjuer med ett tiotal frivilligt ensamstående mödrar har Psounis forskarteam studerat hur gruppen upplevt vårdkontakter före, under och efter sin graviditet, vilket presenteras i rapporten ”Solo mothers’ by choice experiences during pregnancy and early parenthood: Thoughts and feelings related to maternal health-services”.

Annons

Annons

– Det intressanta här är att många av kvinnorna ser sig själva som starka individer och säger sig ha blivit bra bemötta, men pratar om gruppen som sårbar.

Kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand är ofta högutbildade och yrkesverksamma.

Bild: Christine Olsson / TT

Kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand har generellt bättre förutsättningar än andra ensamstående mödrar.

– De är ofta högutbildade och yrkesverksamma med en stabil socioekonomisk grund att stå på. De har dessutom valt det här och är trygga i sitt beslut, säger Elia Psouni.

– Allt det vet vi sedan tidigare.

Samtidigt som de vill att deras unika situation uppmärksammas så vill de bli behandlade som alla andra.

Studien som är unik i sitt slag handlar alltså inte om att ta reda på vilka de här kvinnorna är utan snarare ta reda på hur den upplever sina vårdkontakter och tas omhand i dagens mödravård.

Ett problem som identifierats i samband med studien är att sjukvården ofta utgår från att man är två om föräldraskapet.

Elia Psouni, docent i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet.

Bild: Lunds universitet

Annons

Detta har främst lett till ångest och oro inför exempelvis förlossningskurser där övningar och material planeras utifrån par.

– Det kan då vara väldigt svårt att komma in och förklara att i detta fall kommer det bara vara jag, säger Elia Psouini.

Annons

– Det är lite av en paradox. Samtidigt som de vill att deras unika situation uppmärksammas så vill de bli behandlade som alla andra.

Trots det kan det finnas behov av utbildningsinsatser.

– Kvinnorna har allt att vinna på att framställa sig som starka, kunniga och kompetenta, och inte visa sig behövande. Men om man inte signalerar att man har specifika behov är det lätt att dessa missas.

Läs mer:

Marie, 32, skaffade barn på egen hand: ”Behöver aldrig kompromissa”

Följ Inpå livet även på Facebook och Instagram. Har du tips på ämnen och personer vi bör skriva om är du välkommen att höra av dig via mejl inpalivet@hdsydsvenskan.se eller på telefon 040-281200.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan