Annons

Annons

Annons

kulturTurbulensen på Engelska skolan

Anna Sörelius Nordenborg
Engelska skolans vd: Vi har sett en positiv utveckling under hösten

Anna Sörelius Nordenborg, vd för IES, svarar på kritiken mot koncernens skola i Landskrona. Hon får svar direkt av Jenny Maria Nilsson.

Det här är en kulturartikel.Analys och värderingar är skribentens egna.

Anna Sörelius Nordenborg . Foto: Internationella engelska skolan

Annons

Anna Sörelius Nordenborg är vd för Internationella engelska skolan.

Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Internationella engelska skolan öppnade i Landskrona 2017 efter önskemål från kommunen och ingick ett samarbete för att bidra med fler skolplatser och en skola av hög kvalitet. Jenny Maria Nilsson skriver (kultursidan 20/12) att ”valfrihet är bara en floskel”. För henne har familjers möjlighet att välja skola till sina barn inget egenvärde. För alla de barn som blivit mobbade, inte blivit sedda eller fått den typ av undervisning de behövt för att bli utmanade och stimulerade i sin närliggande skola är det helt avgörande.

Annons

Annons

Nilsson målar upp en motsättning mellan ett ”företag som månar om sitt rykte” och ”en samhällsinstitution”. För oss finns ingen sådan motsättning. Det är bara genom en god undervisning och en trygg och säker skolmiljö som föräldrar fortsätter att välja våra skolor till sina barn. Vi har starka akademiska resultat, även justerat för bakgrundsfaktorer, och våra årliga enkätundersökningar visar att såväl elever som föräldrar generellt är mycket nöjda med sina skolor.

Nilsson påstår att friskolor skulle innebära en ekonomisk belastning för kommuner. Detta stämmer inte, tvärtom minskar fristående skolor kommunernas skolkostnader, vilket framgår av Svenskt Näringslivs rapport ”Friskolorna och skolkostnaderna” från 2020.

Det finns inte heller fog för påståendet att fristående skolor skulle granskas i mindre omfattning än skolor med en kommunal huvudman. Granskningen och uppföljningen av verksamheten vid våra och andra friskolor är minst lika omfattande som av kommunala skolor.

Nilsson hävdar också att det råder en tystnadskultur på fristående skolor. Tystnadskultur är ett allvarligt problem på vilken arbetsplats det än förekommer, oavsett driftsform. På IES tror vi på ett öppet klimat och högt i tak och vi har tydliga processer för klagomålshantering. Dessutom har vi en extern visselblåsarfunktion som medarbetare kan vända sig till för att uppmärksamma missförhållanden.

Annons

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att hela tiden bli bättre. Vad gäller IES Landskrona så har flera kvalitetsindikatorer utvecklats i positiv riktning under hösten. Vi tar nu krafttag för att komma till rätta med de problem vi fortfarande har på skolan. Vi utvärderar också vad vi kunde gjort annorlunda för att agera tidigare. Vårt mål är att erbjuda varje elev en god utbildning i en lugn och trygg skolmiljö, för att på så sätt förvalta det förtroende som givits oss från de familjer som valt någon av våra skolor.

Annons

SVAR DIREKT: IES granskas lika mycket som kommunala skolor, skriver du, men granskning är något annat än insyn och transparens. Friskolor sparar pengar för kommunerna, skriver du, och hänvisar till rapporten ”Friskolorna och skolkostnaderna”. Hänvisningen överraskar mig, känner du inte till de komprometterande omständigheterna kring rapporten?

”Friskolorna och skolkostnaderna” orsakade förvåning i skolkretsar när den kom eftersom Institutet för näringslivsforskning försökte presentera den som fri forskning när den i själva verket var en partsinlaga beställd och bekostad av Svenskt Näringsliv. Det är inte smickrande att den skattefinansierade skolindustrin försöker upprätthålla mytbildning genom att kalla PR för forskning.

”Friskolorna och skolkostnaderna” skrevs som moteld till Björn Åstrands utredning ”En mer likvärdig skola”. Åstrand kommer fram till att friskolor överkompenseras ekonomiskt och fördyrar skola för kommunerna och den kalkylen räknar inte in de särskilda hyresbidrag som det IES i Landskrona får.

Annons

Teorin om att friskolor sparar pengar vederlades för gott sedan Riksrevisionen i somras kom med sin utredning som i kostnadsfrågan hävdar detsamma som Åstrand. Vad gäller IES Landskrona har flera kvalitetsindikatorer utvecklats i positiv riktning under hösten, skriver du. Utifrån vilka data gör du det uttalandet? För i statistiken för IES Landskrona på Skolverket visar kvalitetsindikatorerna en jämförelsevis sämre skola än andra liknande och det syns inga positiva tendenser.

Det mest anmärkningsvärda i ditt svar är att du inte tycks förstå eller intressera dig för att min text kommenterar en granskning. Jag förklarar något som har visat sig, de sårbarheter jag pekar ut har inträffat. Omyndiga barn med skolplikt – deras rättssäkerhet kan vara hotad och den diskussionen använder du för att förklara hur bra IES fungerar?

Om man ska åtgärda problem måste man åtminstone erkänna dem först.

Jenny Maria Nilsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan