Annons

Annons

Annons

opinionEnergipriser

Aktuella frågor
”Regeringen måste snarast reglera fjärrvärmemarknaden för att säkerställa rimliga priser.”

Eons planerade prishöjningar i Malmöområdet visar på de problem en i praktiken oreglerad marknad med en monopolliknande situation innebär, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Joakim Sandell (S), riksdagsledamot i finansutskottet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Är regeringen och energiminister Ebba Busch (KD), likt andra europeiska företrädare, redo att ompröva gamla sanningar, undrar Joakim Sandell och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Bild: Arkiv och Hussein El-Alawi

Annons

Många svenskar gick på julledighet med en klump i magen, oroliga över den elräkning som kommer att dimpa ner i januari. I skuggorna av Rysslands brutala krigföring mot Ukraina har läget på den europeiska energimarknaden blivit mycket allvarligt. El- och gasnätet är ansträngt och priserna rusar. Samtidigt har ökad inflation och höjda räntor lett till ett svårt ekonomiskt läge för många hushåll och företag i Sverige. Utgifterna ökar, samtidigt som allt fler uppger att det blir svårare och svårare att få sin ekonomi att gå ihop i slutet på månaden.

I dessa mycket allvarliga tider aviserade energibolaget Eon, som distribuerar fjärrvärme i Malmö och Burlövs kommuner, en prishöjning på fjärrvärme från årsskiftet. Priset höjs med 13 procent för privatkunder och 20 procent för företagskunder. En betydligt högre summa än den genomsnittliga höjningen på fjärrvärmepriset i Sverige, som beräknas bli 5 procent. Det har bland annat lett till att Eon i Malmö och Burlöv inte beviljades förnyat medlemskap i Prisdialogen, en modell som ska säkra en transparent och rimlig prisändring på fjärrvärme.

Annons

Annons

Till skillnad från andra marknader finns det ingen konkurrens på fjärrvärmenätet. Den som bor inom ett fjärrvärmeområde och önskar använda just fjärrvärme som uppvärmningssätt har ingen möjlighet att välja mellan olika aktörer, eftersom nätet ägs av ett och samma bolag. Denna typ av marknader omfattas i regel av en prisreglering från samhällets sida, för att säkerställa att priserna hålls på skäliga nivåer. Så är det i Danmark. Där har myndigheten Energitilsynet till uppgift att reglera de danska monopolföretagens priser och leveransvillkor på energiområdet.

På den svenska fjärrvärmemarknaden kan företagen fritt sätta sina priser. Det lämnar fjärrvärmekunder, såväl hushåll som företag, i en utsatt situation med litet eller inget inflytande över den summa de betalar för sin uppvärmning.

I Malmö undersöker kommunledningen nu möjligheterna för att, tillsammans med andra intresserade aktörer, starta ett energibolag i egen regi. De är en viktig åtgärd för att återta kontrollen över stadens energiförsörjning. Samtidigt är kommunernas möjlighet att göra något åt det rådande läget begränsad. Regeringen måste ta sitt ansvar för att säkerställa en hållbar situation på energimarknaden i hela landet.

Hela Europa befinner sig just nu i en energikris. Många EU-länder omprövar gamla sanningar och förhållningssätt när det kommer till samhällsviktiga funktioner som energi. Det kanske allra tydligaste exemplet på detta är Tyskland som förstatligar energijätten Uniper i syfte att få kontroll över landets energiproduktion.

Annons

Eons planerade prishöjningar i Malmöområdet visar på de problem en i praktiken oreglerad marknad med en monopolliknande situation innebär. I ett läge där många människor nu funderar på om de kan sänka inomhustemperaturen med ytterligare en grad utan att riskera sin hälsa får det inte finnas några tvivel om att samhället gör allt för att säkra en rättvis prissättning. Samhället kan inte dra sig tillbaka och lämna över ansvaret för samhällsviktiga funktioner till marknaden.

Annons

Frågan är därför om regeringen och energiminister Ebba Busch (KD), likt andra europeiska företrädare, är redo att ompröva gamla sanningar.

Vi socialdemokrater menar att regeringen måste snarast reglera fjärrvärmemarknaden för att säkerställa tillgången till rimliga priser - annars riskerar både hushåll och företag att gå mer än bara en mörk vinter till mötes.

SKRIBENTERNA

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Joakim Sandell (S), riksdagsledamot i finansutskottet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan