Annons

Annons

Annons

kulturReligionsdebatt

Kulturdebatt
Man är inte mer rationell för att man är ateist

Farshid Jalalvand hänvisar till vetenskapen i frågor som den inte kan besvara.

Det här är en kulturartikel.Analys och värderingar är skribentens egna.

”Lova Herren min själ”, står det på en grav på Norra kyrkogården i Lund.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Per Eriksson är rektor emeritus vid Lunds universitet.

Per Runeson är professor i datavetenskap vid Lunds universitet.

Häng med i vår kulturbevakning – gå in under ”Mitt konto” och ”Notisinställningar” i appen och aktivera pushnotiserna för kultur!

Mikrobiologen Farshid Jalalvand har under pandemin försett oss med upplysande artiklar om virus, deras mutationer och interaktioner med det mänskliga immunförsvaret. De flesta av oss har med tillit till natur- och medicinvetenskapernas preliminära, men ändå välgrundade utsagor, resonerat rationellt, isolerat oss, spritat händerna och låtit vaccinera oss för att undvika virusets verkan och spridning. Nu lämnar Jalalvand sitt forskningsfält, går över i metafysiken och – som respons på Eric Schüldts kulturartikel i Expressen som argumenterar för själens existens – hävdar han att det är farligt att tro på en själ, med argumentet att det är irrationellt att tro (denna tidning 2/1).

Annons

Annons

Jalalvand definierar sig som naturalist – och det står var och en fritt att tro vad den vill – men att tillvaron enbart består av materia och energi är inte vetenskapligt belagt och det kommer inte heller att kunna beläggas. Det finns horisonter av ”icke-vetande”, för att använda filosofen Jonna Bornemarks uttryck, sådant som vi per definition inte kan veta. Och Jalalvand faller just i den fälla som Bornemark varnar för i sin bok ”Horisonten finns alltid kvar”: ”I värsta fall riskerar vetenskapen att omvandlas till scientism, det vill säga en vetenskapstro där man tror att [forskningen] till exempel genom fysik eller biologi, kan ge en kunskap som all annan kunskap kan reduceras till.”

Vi menar att det är bättre att veta att man är troende än tro att man är vetande.

Jonna Bornemark, författare och filosof.

Bild: Peter Frennesson

I sin iver att ta död på själen skriver Jalalvand: ”Men om själar existerar borde vi ha funnit dem vid det här laget”. Det påminner om vad den sovjetiska propagandaapparaten lade i munnen på kosmonauten Jurij Gagarin: ”Jag ser ingen Gud här uppe”. (Gagarin har dock senare påvisats vara personligt gudstroende.) Jalalvand vet att vi inte med empiriska metoder kan bevisa frånvaron av ett fenomen, bara utröna sannolikheten för att det existerar eller ej. Vidare använder han debattknepet att beskriva motståndarens hypotes som ”fantasin om själen” och sitt eget perspektiv som att vi ”vet att människan är mätbar”. En mer nyanserad kunskapsteori skulle bidra till ett mer konstruktivt vetenskapligt samtal.

Annons

Annons

För naturalisten kvarstår uppgiften att förstå och förklara det som Eric Schüldt lyfter fram i sin artikel. Om vi bara är kemi, biologi och drifter, kan vi överhuvudtaget förstå våra egna erfarenheter av litteratur, musik, konst, teater, föreningsliv och kärlek? Eller frågor om ansvar och skuld? Till skillnad från Schüldt tror vi undertecknade på syndernas förlåtelse – en förutsättning för att den brustenhet vi observerar i tillvaron ska kunna läkas, både i de personliga relationer som Jalalvand börjar sin artikel med, men också i det kosmiska perspektivet och det ansvar som vi har som mänsklighet för förvaltningen av jorden och dess resurser.

Per Eriksson var tidigare rektor vid Lunds universitet.

Bild: Martin Lindeborg

Vi menar att rationaliteten inte består i ett antagande om att endast materia och energi existerar. Rationalitet handlar om hur vi hanterar känd kunskap och förhåller oss till de hypoteser och axiom vi bygger vår kunskap på. Åtminstone borde vi som forskare vara lite ödmjuka inför horisonter av icke-vetande och var gränsen går för naturvetenskaplig kunskap. Vi för vår del stämmer in i vad HC Andersen skrev några månader före sin död:

Det er forfaerdeligt at blive så klog

At man ikke troer paa Vor Herre.

Per Eriksson och Per Runeson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan