Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Utan ökat stöd tvingas fler svenskar som studerar utomlands hem.”

Svenskar som studerar utomlands befinner sig i ett särskilt utsatt läge, skriver David Arnstedt vid SISA, som representerar svenska utlandsstudenter.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att studera utomlands ger vidgade referensramar och ökad möjlighet till reflektion, skriver artikelförfattaren.

Annons

Svenska studenter utomlands har haft ett svårt år. När pandemirestriktionerna äntligen lättade förvärrades den ekonomiska situationen runt om i världen och inflationen sköt i höjden.

Svenskar som studerar utomlands befinner sig i ett särskilt utsatt läge på grund av höga levnadsomkostnader och studieavgifter.

Sedan pandemins början 2020 har antalet svenska studenter vid universitet och högskolor utomlands sjunkit med nästan 20 procent enligt CSN. Förra läsåret visade visserligen en smärre ökning, antalet utlandsstudenter uppgick då till 19 548, men risken är stor att det handlar om en tillfällig upphämtning.

Svenskar som studerar utomlands drabbas av att inflationen i många länder är betydligt högre än i Sverige. Ett exempel: I Polen, som är ett av de mest populära länderna för svenska studenter, var inflationen 17,5 procent i november. Det gör att den höjning av studiemedlen med 8,7 procent som skedde vid årsskiftet är otillräcklig.

Annons

Annons

I fjol presenterade regeringen en ny räntemodell för studiemedel som innebär en räntehöjning med 0,5 procentenheter. Det slår hårt mot utlandsstudenter som enligt CSN lånar nästan 70 procent mer än andra studenter. I Storbritannien, där flest svenska studenter bor, uppgår till exempel snittavgiften för internationella studenter till nästan 300 000 kronor per år.

På sikt kan räntereformen hota den låga ränta som varit avgörande för möjligheten till utlandsstudier. Andelen studenter som studerat utomlands är redan lägre i Sverige än i grannländerna. Endast 14 procent av studenterna som examinerades 2016/2017 hade studerat utomlands. Det kan jämföras med 24 procent i Finland och 33 procent i Tyskland. Allt enligt den statliga utredningen För ökad internationalisering inom högre utbildning.

Att studera utomlands ger vidgade referensramar och ökad möjlighet till reflektion. Det är avgörande på en alltmer global arbetsmarknad där internationella erfarenheter ger pluspoäng, men gynnar också svensk forskning, export och konkurrenskraft.

Regeringen behöver nu agera för att utlandsstudenter ska kunna fortsätta sina studier och för att fler ska få möjlighet att studera i andra länder. Utlandsstudenters studiemedel måste höjas.

Utan ökat stöd kommer fler svenskar som studerar utomlands att tvingas hem.

SKRIBENTEN

David Arnstedt, påverkansansvarig vid SISA, Swedish International students and alumni.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan