Annons

Annons

Annons

opinionSveriges försvar

Aktuella frågor
”Sveriges cybersäkerhet måste stärkas snabbare än det militära försvaret.”

Det säkerhetspolitiska läget gör att hotbilden har skärpts, skriver Björn Mogren på cybersäkerhetsföretaget Advenica.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Både främmande makt och kriminella gör återkommande försök att utnyttja Sveriges cybersvagheter, skriver artikelförfattaren.

Bild: David Magnusson Svd/TT

Annons

Sveriges försvar har efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för snart ett år sedan blivit en akut politisk fråga.

Men en förstärkning av det fysiska försvaret tar tid. Regeringens ambition är att öka antalet värnpliktiga från dagens 6 000 till 10 000 per år någon gång mellan 2030 och 2035. Infrastrukturen, alltifrån transporter till digitala lösningar, måste byggas ut och det behövs officerare som ska leda den större organisationen.

Både det militära och det civila försvaret måste stärkas.

I våras presenterade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en rapport om behoven i civilförsvaret 2022–2025 och i höstas kom en rapport kring åtgärder för nästa försvarsperiod 2026–2030. Båda lyfter fram att informationssäkerhet - skydd mot att obehöriga får tillgång till viss information - behövs inte bara för landets militär utan för hela samhället.

Annons

Annons

Det är bra att MSB poängterar att både privat och offentlig verksamhet måste ta hänsyn till att deras beredskap bör öka.

Men den offentliga sektorns arbete mot dataintrång och andra digitala hot – cybersäkerhetsfrågor – lämnar en hel del övrigt att önska. Den gröna och liberala tankesmedjan Fores pekar i sin rapport Sveket mot cybersäkerheten ut flera brister, till exempel när det gäller kunskap och stöd från myndigheter.

I en enkät till kommunernas informationssäkerhetsansvariga som Advenica genomfört framkommer att kommunerna saknar resurser och inte tar frågan på tillräckligt allvar.

MSB nämner i en kartläggning från i december att läget när det gäller informationssäkerhet är bekymmersamt i offentlig sektor.

Sverige ligger sämre till än övriga länder i Norden, enligt rapporten National Cyber Security Index 2021. Av totalt 160 länder hamnar Sverige på plats 43.

Hotbilden blir alltmer komplex. Både främmande makt och kriminella gör återkommande försök att utnyttja Sveriges cybersvagheter. Det säkerhetspolitiska läget gör att hotbilden har skärpts.

I november klubbade EU ett nytt direktiv, NIS 2, för att stärka cybersäkerheten i unionen. Det innebär ökade skyldigheter när det gäller hantering av incidenter, kryptering och avslöjande av sårbarheter för både privata och offentliga verksamheter.

Nu har medlemsländerna 21 månader på sig att införa och följa direktivet.

Annons

EU-ländernas tillsynsmyndigheter har fått utökade möjligheter att utdöma sanktioner om en aktör brister i sitt arbete. Sanktionerna kan bli upp till 10 miljoner euro eller 2 procent av företagets totala omsättning.

Annons

MSB föreslår att åtgärderna för ett förstärkt civilt försvar tidsmässigt ska matcha utvecklingen av det militära försvaret. Men givet en mer hotfull omvärld och de nya EU-kraven måste informationssäkerheten stärkas betydligt snabbare än så.

Informationssäkerhet är viktigt för alla i samhället. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Svenska myndigheter med MSB i spetsen behöver visa vägen framåt. Regering och riksdag bör därför låta införandet av NIS 2 utgöra det tidsmässiga riktmärket för när stärkt informationssäkerhet i hela samhället ska vara på plats, snarare än det militära försvarets utveckling. Då undviker Sverige också den ”GDPR-panik” som uppstod för något år sedan när den av EU klubbade allmänna dataskyddsförordningen skulle införas.

Takten i förstärkningen av det civila försvaret – där informationssäkerhet är en väsentlig komponent – måste snabbas på. Att den ska gå i takt med utbyggnaden av det militära försvaret är att gå alldeles för långsamt.

Sveriges cybersäkerhet måste förstärkas betydligt snabbare än det militära försvaret.

SKRIBENTEN

Björn Mogren arbetar på cybersäkerhetsföretaget Advenica.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan