Annons

Annons

Annons

opinionVåld i nära relationer

Aktuella frågor
”Barns trygghet måste gå före en våldsam förälders rätt att träffa sitt barn.”

Regeringen och riksdagen behöver snarast ta fram en ny skarpare lagstiftning. Socialtjänsten måste i alla beslut, i alla lägen, välja barnets bästa, skriver Sarah Kullgren, Aase Jönsson och Paula Bon, företrädare för KD-kvinnor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Betonandet av barnets bästa och införandet av barnfridbrott är viktiga framsteg när det gäller att skydda barn, men de räcker inte, skriver artikelförfattarna.

Bild: Adobe stock

Annons

I början av detta år hittades en 8-årig pojke död i sin pappas lägenhet. Mamman hade ensam vårdnad om pojken. Pappan hade rätt till umgänge vissa dagar. Det hade mamman upprepade gånger överklagat, men förlorat i domstol. Nu misstänks pappan ha dödat 8-åringen.

Domstolen konstaterade att pappan inte kan sätta barnets behov före sin konflikt med mamman. Ändå gav domstolen honom umgängesrätt. Och nu är pojken död.

Det visar att samhället har misslyckats med sin viktigaste uppgift – att skydda barn.

KD-kvinnor har länge krävt att rättsväsendet och socialtjänsten ska ta frågan om risk för våld på större allvar än idag.

Trots att FN:s barnkonvention säger att lagstiftning om umgänge med en förälder ska präglas av ett tydligt barnrättsperspektiv, och att barnets bästa ska stå i centrum, fortsätter svenska domstolar att döma på annat sätt.

Annons

Annons

Barn som bevittnat våld i hemmet eller som har en förälder som kan vara farlig tvingas än idag i vissa fall till umgänge med den föräldern både under och ibland efter umgänges- eller vårdnadstvister. Så är det trots att barn som bor i ett hem där våld förekommer, enligt rapporter från Bris och kvinnojouren Ada, i större utsträckning riskerar att själva utsättas.

De senaste åren har Sverige tagit flera steg åt rätt håll när det gäller att skydda barn från våldsamma föräldrar. Lagstiftningen har skärpts och betonar nu vikten av att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Den 1 juli 2021 trädde ett nytt brott i kraft: barnfridsbrott. Det innebär att det numera är straffbart att låta barn bevittna brott mellan närstående. Barn som bevittnat brott är numera målsägande och har rätt till biträde av särskild företrädare/målsägandebiträde, och skadestånd vid en eventuell dom.

Betonandet av barnets bästa och införandet av barnfridbrott är viktiga framsteg när det gäller att skydda barn, men de räcker inte.

Fortfarande tar både domstolar och socialtjänsten beslut om att barn som har bevittnat våld eller som har levt i en hotfull situation även framöver ska ha kontakt med den förälder som är förövaren.

Fortfarande kan en förälder som har utövat våld mot den andra föräldern få vårdnaden om deras gemensamma barn.

Annons

Umgängesrätt är inte heller uteslutet trots att en förälder har dömts till kontaktförbud – att hen alltså inte får kontakta den andra föräldern.

Vi kräver att:

Annons

● Föräldrar som dömts för våld eller övergrepp mot en annan förälder inte ska tilldömas gemensam vårdnad eller umgängesrätt efter separation.

● Umgängesrätt inte utdöms om föräldern inte får kontakta den andra föräldern – alltså har kontaktförbud.

● Domstolen och socialtjänsten alltid gör en riskbedömning innan den tar beslut om vårdnad och umgänge.

Regeringen och riksdagen behöver snarast ta fram en ny skarpare lagstiftning. Socialtjänsten måste i alla beslut, i alla lägen, välja barnets bästa.

Barns rätt till trygghet måste gå före en våldsam förälders rätt att träffa sitt barn.

SKRIBENTERNA

Sarah Kullgren, förbundsordförande i KD-kvinnor

Aase Jönsson, ordförande i KD-kvinnor Skåne

Paula Bon, vice ordförande i KD-kvinnor Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan