AnnonsIca Malmborgs

Skånska ägg − ett hälsosamt och klimatsmart val

För de allra flesta är det ett måste att alltid ha ägg hemma. Stjärnägg levererar ägg till ICA Malmborgs som är producerade på ett hållbart sätt och har värpts och packats i Skåne.

Här kan du läsa mer om äggen som säljs på ICA Malmborgs

ICA Malmborgs har ett gott samarbete med Stjärnägg som levererar skånska ägg till samtliga Malmborgsbutiker. På bilden syns Sjärnäggs säljchef Peter Forsgren och Niklas Norbeck som är försäljningschef för färskvaror på ICA Malmborgs Limhamn.

Stjärnäggs lokala ägg som säljs i Malmborgsbutikerna kommer från Skåneägg med produktion i Mörarp och Örkelljunga. Stjärnägg bildades år 2002 under devisen ”lokala äggleverantörer i samverkan” och har lokala producenter och packerier i olika jordbruksbygder i södra Sverige.

– Grunden till vår hållbara affärsidé är att vi tillhandahåller ägg som är producerade på ett resurseffektivt vis och inte behöver transporteras långa sträckor, säger Håkan Burlin VD på Stjärnägg. Dagens konsumenter vill veta var maten kommer ifrån och många väljer mat där hela produktionskedjan har skett lokalt. Vi har produktionen nära butikerna. ICA Malmborgs är ett utmärkt exempel på detta. Vi kan garantera att äggen från Skåneägg inte har lämnat Skåne.

Hållbar äggproduktion som ser till hönans bästa

För att göra det enkelt för kunderna att hitta Stjärnäggs lokala ägg har ICA Malmborgs tagit fram egna äggförpackningar, tydligt märkta med ”Lokalt från Skåne”. Märkningen fungerar som en kvalitetsstämpel som visar att det är den bästa möjliga produkten att köpa, både ur ett hållbarhetsperspektiv och när det gäller smak. Skånska ägg finns både från ekologisk produktion och frigående höns inomhus.

Några exempel på insatser som Stjärnäggs producenter redan infört och som kommer att utvecklas ytterligare i framtiden är att odla eget spannmål och att använda hönsspillningen som gödsel på åkrarna för att undvika onödiga transporter. Många har installerat solceller och vindkraft. Vidare har Stjärnägg ersatt sojan i utehönornas foder med mer närodlade proteinråvaror och på så sätt lyckats minska äggens klimatbelastning med 20%. De använder återvunnen plast till storpacken vilket innebär en minskning av 45 000 kg nyproducerad plast per år. Utöver det försöker Stjärnägg öka intresset för ekologiska ägg.

Inbäddat innehåll

– Efterfrågan på ekologiska ägg har växt under de senaste åren efterhand som konsumenterna blivit mer medvetna. Men nu när inflationen och matkostnaderna ökar finns det risk för att försäljningen minskar igen. Därför arbetar vi aktivt med att göra ekologiska ägg billigare men också med att göra andra ägg mer hållbara, förklarar Håkan Burlin.

Alla Stjärnäggs ekologiska ägg är även KRAV-märkta, vilket ställer extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV-hönorna lever i små grupper och rör sig fritt i stallet där de har värpreden och sittpinnar. Under sommarhalvåret får de vara ute i gröngräset för att picka, äta, krafsa och sprätta. Även fodret är KRAV-märkt och odlas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För övrigt är alla svenska ägg fria från salmonella och svenska hönor får varken antibiotika, hormoner eller foder som innehåller GMO.

Äggets klimatsmarta resa från gård till butik

Äggets resa börjar på en avelsgård där tuppar och höns befruktar ägg. Det befruktade ägget ruvas sedan på ett kläckeri i tre veckor. Efter att kycklingarna kläckts flyttar de till en uppfödare där de får en försmak av livet på gården. När hönan är cirka 24 veckor når hon full värpning och värper i snitt ett ägg om dagen. Äggen tas om hand i ett närliggande packeri där de kontrolleras, märks och packas för att sedan levereras ut till lokala butiker som ICA Malmborgs.

– I Skåne packar vi runt 5 000 ton per år, vilket motsvarar 80 miljoner ägg. Vi är väldigt glada över att ha ett sådant gott samarbete med ICA Malmborgs. Det är en butikskedja med hög matprofil och medarbetarna är kunniga och engagerade. De har en stor andel ekologiska ägg i sina hyllor och delar vår passion för lokal produktion, avslutar Håkan Burlin.

På hemsidan finns mer information om ICA Malmborgs egen märkning ”Lokalt från Skåne” och andra märkningar som Malmborgsbutikerna tagit fram för att hjälpa kunderna göra bra miljöval när de handlar.

Håkan Burlin VD på Stjärnägg.

Här kan du läsa mer om äggen som säljs på ICA Malmborgs

Fakta

Frigående och ekologiskt - så produceras äggen

Ekologisk produktion
Stjärnäggs ekologiska KRAV-ägg kommer från hönor som får ett ekologiskt odlat foder. Hönorna lever i mindre grupper än vanliga frigående höns och kan välja att gå fritt inne eller ta en sväng utomhus när vädret tillåter.

Frigående inomhus
Äggen kommer från höns som rör sig fritt inomhus och har tillgång till rede, ströbad och upphöjda sittpinnar. Deras mat består enbart av vegetabiliskt foder.

Frigående utomhus
Hönorna som värper utehönsägg har samma faciliteter som hönorna som är frigående inomhus. Skillnaden är att de kan välja fritt mellan inomhus- och utomhusmiljö.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan