Annons

Annons

Annons

Rivningen av Garveriet

Insändare
Stockholm bevarar byggnaderna på Skansen – varför river Malmö garveriet?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Malmö kulturnämnds och stadsantikvaries argumentation att garveriets (byggt 1868) flyttning på 1940- talet skulle spolierat det historiska värdet – om samma argumentation tillämpats på byggnaderna på Skansen skulle nästan alla kunna rivas.

Vet inte kulturnämnden att friluftsmuseer som Skansen är ett skyddat koncept?

Malmö Gamla hamnen 1960. Banérskajen med garveriet som flyttades hit 1946

Bild: Ola Terje

Och känner inte Malmös kulturnämnd principen att kulturinstitutioner inte slänger, säljer utan bevarar donerade föremål? Man får inte smita ifrån underhållet på en donerad korsvirkesbyggnad. Donatorn trodde ju att garveriet blev bevarat och befann sig i trygga händer. Vem skulle annars vilja donera någonting i framtiden?

Annons

Annons

I början av 1988 ville det nya politiska Malmöstyret sälja ca 230 tavlor ur Malmö Museers konstmagasin för att lätta trycket. När jag granskade listan visade det sig att ca 120 tavlor var deponerade runtom i stadens myndigheter. Platsargumentet föll. Dessutom var många tavlor donerade till museet. Det blev stor skandal! Alla tidningar fördömde försäljning av konst. Så här skrev Kvällspostens kultursida söndagen den 7 februari:

...men dilemmat kvarstår; hur våga ta emot gåvor utan att ens konstnärliga ambitioner bakbinds?

Det blev många turer men till sist fick dåvarande museinämnden göra en pudel. Nej! Ingen försäljning!

Det har gått drygt 30 år sedan dess. Det är så genomskinligt: Kulturnämnden vägrar plocka fram den nyare utredningen av gifthalterna i garveribyggnaden som fastslår att folk mycket väl kan uppehålla sig där. Ansvariga vill absolut slippa sina åtaganden att bevara garverikorsvirkeshuset! Kulturarbetarna är ett diskussionsglatt släkte men demokrati och principen att bevara hade varit bra att kunna fastslå för alltid!

Av Sydsvenskans Försvunna Malmö:s garveriartikel framgår att den ursprungligt fina idén på friluftsmuseum slopats. Då kan väl kulturnämnden åtminstone bjuda Malmöborna på ett garverimuseum, en hyllning till ett grymt slitsamt och superviktigt arbete.

Annons

Lutz Pagel

Läs mer:

Garveriets räddning nobbades

Annons

Friluftsmuseet som gick upp i rök

Kulturnämnden vill riva förorenade Garveriet

Malmö museer stänger Garveriet efter fynd av förbjudna gifter

Gift i Malmö museers byggnader

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan