Annons

Annons

Annons

Artificiell intelligens

Ny arbetsgrupp ska rusta universitetet för ChatGPT-tjänstens intåg

I nästa vecka bildas en grupp som ska jobba med hur Lunds universitet ska avvärja fuskhotet från studenter med tillgång till AI-tjänsten Chat GPT.

Text

Skriv 500 ord om vilken funktion talmannen det brittiska parlamentet har. På franska.

Tid: 1 minut och 20 sekunder.

Describe the criticism of Hannah Arendt's ”Origins of Totalitarianism” in 300 words, include sources.

Tid: 1 minut och 10 sekunder.

Tjänsten ChatGPT kan med andra ord en hel del – bland annat blixtsnabbt generera unika, välformulerade och språkligt korrekta svar på frågor som skulle kunna komma på en tenta.

Sedan tjänsten lanserades 30 november har dess kapacitet sänt rysningar över världens akademier. Hur ska undervisning och examination gå till, när studenterna har den här sortens verktyg?

Elin Bommenel leder arbetet i den arbetsgrupp som ska undersöka konsekvenser av de nya AI-chattarna för undervisningen på Lunds universitet.

Bild: Moa Dahlin

Annons

Annons

Nästa vecka kommer en särskild arbetsgrupp att tillsättas, som för Lunds universitets räkning ska titta på just sådana frågor. Den leds av Elin Bommenel, som redan var inblandad i ett projekt kring att kartlägga och förebygga fusk.

– Jag tror kanske att vi tar det här med Chat GPT lite för stort allvar. Det är nog inte fullt så allvarligt som mina kollegor tror, säger Elin Bommenel.

– Våra lärare är egentligen väl rustade att hjälpa studenter till en rättssäker och givande examination, även om de har olika tekniska verktyg, fortsätter hon.

– Det vi ska ta på stort allvar är de möjligheter som Chat GPT erbjuder.

Än så länge arbetar bara tre personer i projektet. Men från nästa vecka formeras mer formellt en större grupp med vicerektor Ann-Christin Wallengren som högsta ansvarig.

Företaget Open AI ligger bakom Chat GPT. Huvudkontoret ligger här, i Mission-distriktet i San Francisco.

Att studenter är nyfikna på GPT-chatten är helt i sin ordning, menar Elin Bommenel.

– Som student ska man vara nyfiken. Sen är det upp till lärarna att berätta hur de får och inte får använda den.

Och det är här vissa problem kan anas. Att sätta sig in i ett nytt verktyg, lära sig hur det fungerar och tänka igenom hur det påverkar ens undervisning kräver tid – tid som högskolelärare i Sverige har ont om.

– När man undervisar 40 veckor om året, som svenska universitetslärare är nästan ensamma om att göra, är man så tyngd av sina arbetsuppgifter att det inte finns dit att lägga på detta.

Det gör att studenterna ligger före.

– Lärarnas kompetens att guida studenternas nyfikenhet är med andra ord lite osynkad just nu.

Annons

Det låter som om ett viktigt första steg är att utbilda och informera lärarna om ChatGPT?

– Ja, och det kan göra att vi får en vårtermin som blir lite snurrig. Men på sikt som kommer lärare och studenter att tillsammans kunna ta ansvar för en bättre undervisning och en rättssäker examination, säger Elin Bommenel.

Annons

Fakta

Detta är ChatGPT

En gratistjänst som lanserades 30 november 2022, där ett kraftfullt AI-system kan generera svar på frågor ställda i textform. Istället för att - som till exempel Google – levereras svaren i löpande text på valfritt språk.

Bakom tjänsten står företaget Open AI, som grundades 2015 av bland andra Elon Musk (som idag lämnat bolaget) och forskare från bland annat Google. Open AI-tjänster kan även generera bilder och programkod.

Nyligen blev det känt att Microsoft investerar över 100 miljarder kronor i Open AI de närmaste åren.

Ett par exempel på svar, generade av AI-chatten ChatGPT. Hur korrekta är dom?

Fakta

”Skriv 500 ord om vilken funktion talmannen det brittiska parlamentet har. På franska.”

Här är ChatGPT:s svar, genererat på 1 minut och 20 sekunder:

Le président du Parlement britannique, également connu sous le nom de speaker, est un officiel élu par les députés pour diriger les débats à la Chambre des communes. Le speaker est responsable de maintenir l'ordre et la discipline lors des débats, de veiller à ce que les règles de la Chambre soient respectées et de s'assurer que tous les députés ont la possibilité de s'exprimer.

Le speaker est élu par les députés lors de la première session d'une nouvelle législature et reste en poste jusqu'à la dissolution de la Chambre. Il est élu par un vote secret et doit obtenir la majorité absolue des voix. Le speaker est traditionnellement un membre de la majorité politique, mais il doit être impartial et ne pas prendre part aux débats politiques.

Le speaker est également responsable de la supervision de l'administration de la Chambre, notamment de la préparation des ordres du jour et de la gestion du personnel. Il est également responsable de la sélection des débats et des projets de loi qui seront discutés à la Chambre.

En cas de crise, le speaker joue également un rôle important en tant qu'officier constitutionnel. Il peut être appelé à prendre des décisions sur des questions d'ordre constitutionnel et à diriger les débats lors des situations d'urgence.

Enfin, le speaker est également un membre de la Reine de la Chambre des communes et représente la Chambre dans les cérémonies officielles. Il est également un membre de la Chambre des lords et peut participer aux déchanges lors des déchanges entre les deux chambres.

En résumé, le speaker est l'officier élu par les députés pour diriger les débats à la Chambre des communes. Il est responsable de maintenir l'ordre et la discipline, de veiller à ce que les règles de la Chambre soient respectées et de s'assurer que tous les députés ont la possibilité de s'exprimer. Il est également responsable de la supervision de l'administration de la Chambre et peut jouer un rôle important en cas de crise.

Annons

Annons

Fakta

”Describe the criticism of Hannah Arendt's ”Origins of Totalitarianism” in 300 words, include sources”

Här är ChatGPT:s svar, genererat på 1 minut och 10 sekunder:

Hannah Arendt's "Origins of Totalitarianism" is a seminal work on the rise of totalitarianism in the 20th century, but it has also been the subject of significant criticism. One of the main criticisms of Arendt's work is that it is overly focused on the theoretical rather than the empirical. This criticism suggests that Arendt's work is more concerned with abstract ideas and concepts than with the actual historical events that led to the rise of totalitarianism.

Another criticism of Arendt's work is that it is overly generalized, failing to adequately distinguish between different totalitarian regimes. For example, some critics argue that Arendt's analysis of totalitarianism in Nazi Germany and the Soviet Union is too similar, and that she does not adequately account for the significant differences between these two regimes.

Critics have also argued that Arendt’s work is Eurocentric in nature, and does not take into consideration the non-European forms of totalitarianism. This criticism suggests that Arendt's work is limited by her focus on the totalitarian regimes of Europe, and that it does not adequately address the rise of totalitarianism in other parts of the world.

Another criticism of Arendt's work is that it is not sufficiently critical of imperialism, colonialism and racism, which are seen as contributing factors to the rise of totalitarianism. Arendt's work is criticized for not taking into account these factors, and for not providing a comprehensive understanding of the origins of totalitarianism.

Additionally, Arendt's theory of totalitarianism is criticized for not providing a clear explanation of how totalitarianism emerges and is sustained. Critics have argued that her theory is incomplete and does not provide a full understanding of the dynamics of totalitarianism.

Despite these criticisms, "Origins of Totalitarianism" remains an important and influential work in the field of political theory. Arendt's ideas continue to be studied and debated, and her work has had a significant impact on our understanding of totalitarianism.

Sources:
"The Origins of Totalitarianism" by Hannah Arendt
"Criticism of Arendt's Origins of Totalitarianism" by Richard Wolin, in "The Cambridge Companion to Hannah Arendt"
"Arendt's Concept of Totalitarianism: A Critique" by David Coury, in "Totalitarianism and Political Religions"
"Arendt's Origins of Totalitarianism and the Imperialism of Western Democracy" by John E. Toews, in "American Historical Review"

Annons

Annons

Fakta

”Compare the cult of Zeus in ancient Greece with the cult of Jupiter in Rome in 500 words”

AI-chattens svar, genererat på 50 sekunder:

The cult of Zeus in ancient Greece and Jupiter in ancient Rome have many similarities and differences. Both gods were considered the king of the gods and the ruler of the sky, and were often depicted as powerful and majestic figures.

One major similarity between the two cults is that both Zeus and Jupiter were associated with thunder and lightning. In Greek mythology, Zeus was known for throwing thunderbolts, while in Roman mythology, Jupiter was known for wielding a thunderbolt as his weapon. Both gods were also associated with the protection of the state and were considered patrons of kings and rulers.

Another similarity is that both Zeus and Jupiter were considered to be powerful and benevolent fathers. Zeus was the father of many gods and heroes in Greek mythology, while Jupiter was the father of many Roman gods and goddesses. Both gods were also associated with the idea of justice and were thought to be the ultimate authority in matters of right and wrong.

Despite these similarities, there are also significant differences between the cults of Zeus and Jupiter. One of the main differences is that Zeus was primarily worshiped in Greece, while Jupiter was primarily worshiped in Rome and the Roman Empire. Additionally, while Zeus was considered the ruler of all gods and men, Jupiter was considered the ruler of the Roman gods and the Roman people specifically.

Another difference is that the cult of Zeus was centered around the temple and the sacrifice, while the cult of Jupiter was centered around the Capitoline Hill, and his temple was the most important religious building in Rome. Also, in Greek religion, Zeus was considered the god of the sky, while in Roman religion, Jupiter was considered the god of the sky, the heavens, and the weather.

Finally, while the Greek gods were human-like, with human emotions, and were often depicted in art, the Roman gods were more abstract, and were often depicted as powerful and majestic figures. This difference is also reflected in the literature, myths, and the religious practices of the two cultures.

Overall, while the cults of Zeus in ancient Greece and Jupiter in ancient Rome share many similarities, such as their association with the sky and their role as father figures, there are also significant differences in their worship, their depiction, and their role in their respective cultures.

Annons

Annons

Fakta

På vilket sätt påverkas det japanska samhället av den minskade fertiliteten?

AI-svaret skapades på 1 minut:

Det japanska samhället påverkas på många olika sätt av den minskade fertiliteten. En av de mest uppenbara effekterna är den minskande befolkningen. På grund av den låga födelsetalet har Japan sett en minskning av antalet unga människor i arbetsför ålder, vilket kan leda till en minskning av arbetskraften och en ökning av kostnaderna för pensioner och socialförsäkringar.

En annan effekt av den minskade fertiliteten är en förändring i den demografiska sammansättningen av befolkningen. Med en minskning av antalet unga människor och en ökning av antalet äldre människor, kommer det att bli svårt för samhället att försörja alla dessa äldre människor. Detta kan leda till en ökning av kostnaderna för vård och omsorg för äldre, samtidigt som det kan bli svårt att hitta tillräckligt med arbetskraft för att hantera dessa kostnader.

Ett annat problem som kan uppstå på grund av den minskade fertiliteten är en minskning av efterfrågan på bostäder och andra varor och tjänster som är relaterade till barn och unga familjer. Detta kan leda till en minskning av byggandet av nya bostäder och en minskning av efterfrågan på andra varor och tjänster som är relaterade till barn och unga familjer.

En annan effekt av den minskade fertiliteten är en minskning av antalet skolbarn. Det kan leda till en minskning av efterfrågan på skolor och lärare, samtidigt som det kan leda till en minskning av investeringar i utbildning.

En annan effekt av den minskade fertiliteten är en ökning av ensamheten och isoleringen. Många äldre människor i Japan lever ensamma efter att deras barn har flyttat ut och startat egna familjer. Detta kan leda till en ökning av psykiska hälsoproblem och en ökning av kostnaderna för vård och omsorg för äldre människor.

En annan effekt av den minskade fertiliteten är en ökning av kostnaderna för socialförsäkringar och pensioner.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan