Annons

Annons

Annons

Energipriser

Insändare
Det är kapitalförstöring att inte använda Öresundsverket

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Om man jämför med vad nya kraftledningar kostar att bygga borde Öresundsverket vara en värdefull tillgång värd 6 miljarder.

Elförsörjningen är i fokus nu. Speciellt i södra Sverige där betydelsefulla planerbara produktionsenheter har lagts ner. Dessa har man delvis ersatt med nya kraftledningar (sydvästlänken) samt vindkraft för att möta det ökade behovet.

Bild: Thomas Löfqvist

När jag skriver detta ser jag att förbrukningen i elområde fyra är ca 3 000 MW medan produktionen i området är endast 600 MW. Av dessa kommer bara 60 MW från vindkraftverk trots att den installerade effekten är över 1 800 MW. Tyvärr är vindarna svaga. Resten av produktionen kommer från vattenkraft och termisk kraft. Övriga behovet täcks genom att överföra kraft från norra Sverige.

Annons

Annons

Det är klart för de flesta, även Svenska kraftnät, att elområde fyra behöver mer lokal produktion. Lika klart är att det finns behov även när det inte blåser. Så även om det är positivt att mer vindkraft byggs så behövs det även icke väderberoende kraftproduktion.

En möjlighet är att åter ta Öresundsverket i bruk. Sydsvenskan har haft ett antal bra reportage om detta. Regionledningen och Malmös styrande säger även de att verket behövs för att säkerställa att elbehovet kan täckas. Men Svenska kraftnät är njugga, det är för dyrt. Jag undrar vad är för dyrt?

Svenska kraftnät investerade i Sydvästlänken för att primärt kompensera för produktionsbortfallet när Barsebäcksverket stängdes. Den planerade kapaciteten var 1 200 MW. Tyvärr klarar länken inte detta utan kapaciteten är 800 MW. Kostnaden var 7,3 miljarder vilket motsvarar 9,1 miljoner per MW i effekt. Med denna värdering borde Öresundsverkets effekt på 440 MW kunna sägas motsvara ett värde av 4 miljarder. Om man dessutom tar hänsyn till att med ökad produktionskapacitet i elområde fyra kan även Sydvästlänkens kapacitet öka med 200 MW vilket ökar värdet av att behålla Öresundsverket till nästan 6 miljarder om man jämför med motsvarande kostnad för effekt i Sydvästlänken.

Öresundsverket är en väldigt effektiv produktionskälla. Den har hög verkningsgrad, avancerad rening, är tillgänglig redan inför nästa vinter utan större investeringar, kan även förse Malmö med fjärrvärme med mera. Den är miljömässigt mycket bättre än de flesta, om inte alla, verk som vi importerar el ifrån. Att inte utnyttja den under tiden då vi behöver både öka vår elproduktion och bygga den hållbar är kapitalförstöring och miljömässigt förkastligt.

Arvid Svensson, Bunkeflostrand

Så här skickar du en insändare till Sydsvenskan.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan