Annons

Annons

Annons

Skolmaten i Malmö

Vi fredar skolmaten i Malmös skolor

Vi förstår oron som Liv Akne lyfter i sin insändare om skolmaten i Malmö.

Hon har rätt i att det inte går ihop att dra ner på skolmaten för barn som behöver den mest. För att alla elever ska ha en jämlik chans i skolan är skolmaten viktig, inte minst i dessa ekonomiskt tuffa tider. Inga barn ska behöva gå hungriga och alla barn ska ha förutsättningar att kunna fokusera under lektionerna och ta till sig kunskap.

Annons

Annons

Arkivbild.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Såväl Malmöbor som Malmö stad påverkas av att livsmedel blir allt dyrare. Konsekvensen av det har vi sett flera tecken på runtom i landet, där allt fler barn äter mer av skolmaten. Staden har sedan årsskiftet arbetat intensivt med att förhindra att prisökningarna inom livsmedelsbranschen påverkar Malmös skolverksamheter. Därför föreslår kommunledningen nu justeringar för att freda skolmaten.

Det råder en stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och förutsättningarna ändras snabbt. Sedan årets budget fastställdes har inflationen stigit samtidigt som det finns indikationer på att skatteunderlaget kommer bli högre än förväntat. Skulle skatteintäkterna inte täcka upp för ökade livsmedelskostnader kommer Malmös styre ta initiativet att tillåta skolförvaltningarna att gå med underskott för matkostnaderna. På så vis fredas maten i Malmös skolor.

För oss är det viktigt att säkerställa en hög kvalitet på skolmåltiderna och att skolorna kan fokusera på sitt grunduppdrag – att ge eleverna en god utbildning och rusta dem för framtiden.

Annons

Sara Wettergren (L) Skolkommunalråd

Sofia Hedén (S), Kommunalråd med ansvar för miljö och service

Så här skriver du en insändare

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan