Annons

Annons

Annons

Öresundsmetron

Insändare
Därför skall vi ha en Öresundsmetro

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Här kommer ett svar på inlägget med rubriken ”Vem vill åka två mil på Öresunds botten i obemannade tåg?”

Vi tillhör Metroklubben, ett gräsrotsinitiativ som vill stödja förverkligandet av en Öresundsmetro. Metroklubben är en sammanslutning av vanliga medborgare. Vi är djupt insatta i ämnet och följer Öresundsmetroprojektet noggrant.

Insändaren tar upp tre frågeställningar:

1. Överkapacitet

Det är korrekt att godstrafiken på järnväg kommer att öka. Öresundsbron blir en flaskhals och det behövs ytterligare kapacitet. Passagerartrafiken över bron kan då fördelas på bro och Öresundsmetron och därmed ge plats åt godstrafik. Andra alternativ såsom HH-förbindelsen och Europa-spåret är omöjligt att få acceptans för i Danmark. Möjligen en vägtunnel mellan Helsingborg-Helsingör.

Annons

Annons

Öresundsbron ingår i en av de viktiga korridorerna i det transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Trelleborg ingår i nätverket och är en s.k. ”corehamn”. Frågan om reservväg för godståg vid störningar dvs överkapacitet kan då lösas med färjor till Trelleborgs hamn.

2. Vem vill åka två mil på Örsunds botten i obemannade tåg?

Metron kommer att gå i en borrad tunnel och som en jämförelse kan nämnas att järnvägstunneln under engelska kanalen är mer än dubbelt så lång, ca 50 km.

Den obemannade Metron i Köpenhamn vid station Örestad.

Bild: Lars Brundin

Obemannade metrotåg har prövats i danska metron under flera år och fungerar utmärkt. Eventuella incidenter med Öresundsmetron under färden under sundet, underlättas ju inte av att det medföljer en förare. Den hjälp som eventuellt behövs kan ju hanteras via ledningscentral och tunnel-mynningarna. Även tågvärdar kan användas vid behov.

3. Med den universitetsutbildade arbetskraften som kan få högavlönade jobb i Köpenhamn försvinner investeringen som det svenska samhället gjort.

En ökad integration och större rörlighet på arbetskraft skulle enligt insändaren ”dränera” Sverige på universitetsutbildad arbetskraft. Malmö har en arbetslöshet på över 12 procent mot ett rikssnitt på 6,7 procent. Köpenhamn har motsvarande behov av arbetskraft. Behovet består bara delvis av universitetsutbildade utan består till största delen av jobb i butik, restaurang eller i andra serviceyrken. Universitetsutbildade i Skåne behövde ofta flytta till Stockholm för sitt första jobb. Arbetsmarknaden i Storköpenhamn ökar sannolikheten för att ungdomarna stannar kvar i regionen. Det vore en ”perfekt matchning ” om vi kunde få fler Malmöbor att börja pendla till Köpenhamn. Då krävs bättre förbindelser (Öresundsmetron) men även färre gränshinder.

Annons

Vi är övertygade att både Köpenhamn och Malmö vinner på en ökad integration (1+1=3). Öresundsmetron både avlastar och utvecklar, dvs avlastar Öresundsbron och utvecklar den gemensamma öresundsregionen.

Jan Book Bengt E Svensson

Christer Persson

Så här skriver du en insändare

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan