Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Välkomna dem som arbetar för rättvisa och fred – för alla i Israel och Palestina.”

Vi ser med stor oro på en utveckling med våld och vedergällningsattacker runtom Västbanken. Våld föder mer våld, skriver fyra av de närmare 2 000 personer som sänts ut som följeslagare till Palestina och Israel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I Masafer Yatta på södra Västbanken har skolor rivits, skriver artikelförfattarna.

Bild: Kenneth Gunnarsson

Annons

Vi anser att det behövs ett förnyat svenskt engagemang i Palestina och Israel (Aktuella frågor 24/12 2022). Utgångspunkten bör vara att höja respekten för internationell rätt och att stödja den palestinska och israeliska fredsrörelsen.

Lars Adaktusson, ordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, påpekar att auktoritära krafter som Hamas präglar Palestinas styre (Aktuella frågor 22/1). Hans främsta kritik mot just Ekumeniska följeslagarprogrammet som vi företräder är att det riskerar att gynna krafter som är emot dialog.

Annons

Annons

Det är precis tvärtom.

Följeslagarprogrammets närvaro i Israel och Palestina ger dem som bedriver dialog, ickevåld och samarbete över skiljelinjer som nationstillhörighet och religion större möjlighet att verka. Programmet samarbetar med israeliska nätverk och organisationer som delar målet om en rättvis fred för alla.

Lars Adaktussons kritik har inte mycket bäring i ljuset av den breda samverkan mellan palestinier, israeler och internationella aktörer som Följeslagarprogrammet möjliggör.

Varför inte med glädje välkomna de konstruktiva krafter som trots det dystra nuläget arbetar för rättvisa och fred – för alla i Israel och Palestina?

I Israel har en ny regering tillträtt med representanter från högerextrema rörelser. Redan har en hårdför politik inletts riktad mot Israels demokratiska institutioner, som domstolar, och mot de mest utsatta palestinierna på Västbanken.

I enlighet med den israeliska regeringens koalitionsavtal hävdas en exklusiv rätt till alla delar av området Israel och Palestina, inklusive hela Västbanken.

Vi har uppmärksammat den akuta situationen för invånarna i Masafer Yatta på södra Västbanken, där 1 200 palestinier inom kort riskerar att tvångsförflyttas. I så fall blir det den enskilt största tvångsförflyttningen på Västbanken på flera decennier och ett grovt folkrättsbrott.

På många sätt har tvångsförflyttningen redan börjat. Hem, skolor och el- och vattenförsörjning har rivits. I Masafer Yatta hotas bland annat Khasm al Karem-skolan, byggd med biståndsmedel från EU, av rivning. Lars Adaktusson nämner inte Masafer Yattas öde, och inte heller den israeliska regeringens oroande inriktning. Det är anmärkningsvärt. Masafer Yattas invånare har rätt till skolgång och ett tryggt hem.

Annons

Annons

I tidigare fall då planer på att tvångsförflytta hela palestinska byar har stoppats har det varit genom omfattande internationell uppmärksamhet, också från Sverige. Även nu har Sveriges riksdag och regering möjlighet att höja sin röst mot risken för tvångsförflyttningar. grundbult

Den israeliska regeringen har möjlighet - och folkrättsligt ansvar - att backa från beslutet att tvångsförflytta invånarna i Masafer Yatta och riva deras hem.

Adaktusson hävdar att Följeslagarprogrammet bara kan verka för målet om en rättvis fred genom att ta ställning för endast en part i konflikten. Vi har svårt att förstå varför. Följeslagarprogrammet har som grundbult att stå på både palestiniernas och israelernas sida genom stöd till ett civilsamhälle med freds- och människorättsorganisationer och privatpersoner som vill arbeta tillsammans.

Utöver att efterfråga ett förbehållslöst stöd för en part är det inte tydligt hur Adaktusson tänker sig vägen mot en rättvis fred. Vi ser det som självklart att den inte kan gå genom rivna hem, en alltmer radikaliserad bosättarrörelse eller ett rättssystem där palestinska 12-åringar döms i israelisk militärdomstol.

Vägen mot fred innebär att medge att ockupationen måste få ett slut, för både palestiniernas och israelernas skull.

Utifrån Följeslagarprogrammets erfarenhet från tjugo år på Västbanken ser vi att vägen mot fred finns hos de människor – palestinier och israeler - vi möter som trots svåra förutsättningar fortsätter att hävda sin rätt till ett värdigt liv och bygga allianser för rättvisa och fred.

Annons

2022 var det mest våldsamma året på Västbanken sedan 2005.

Våld föder mer våld. Den 27 januari sköts sju israeler ihjäl i en attack i Jerusalem. Dagen innan dödades nio palestinier i en israelisk militärräd.

Annons

Vi ser nu med stor oro på en utveckling med våld och vedergällningsattacker runtom Västbanken.

Tiden är inne för att engagemang och vänskap med Israel också förlängs till de israeler och palestinier som står sida vid sida i en strävan för grundläggande mänskliga rättigheter och fred. Där kan vi i Följeslagarprogrammet bistå med kontakter med såväl kristna palestinier som judiska rabbiner som kämpar mot ockupationen och våldet.

Tiden är inne för svenska politiker att förnya sitt åtagande för fred i Palestina och Israel. Situationen kan förändras och förbättras, och Sverige kan bidra.

SKRIBENTERNA

Erik Svanberg, biståndsarbetare

Jennifer Schulze, präst

Lennart Molin, teologie doktor

Johanna Wassholm, policyrådgivare

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan