Annons

Annons

Annons

opinionSjukvård i Skåne

Aktuella frågor
”När ska ni betala vad sjukvården egentligen kostar?”

Den ständiga katastrofberedskap som rått de senaste åren har inte alltid varit det normala, Det skriver Peter Ahlbom, representant för Vänsterpartiet i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sjukvården kan inte bli bättre än de förutsättningar personalen får för att utföra den, skriver artikelförfattaren.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Sjukvården är återigen hårt belastad i hela Sverige, inte minst i Region Skåne.

Många sjukhus har under vintern fått fokusera på att ta hand om människor som har drabbats av covid, influensa och RS-virus.

Sjukhusen har satts direkt eller indirekt i beredskapsläge, och ordinarie verksamhet som planerade operationer har fått skjutas på framtiden. Därför har vårdköerna vuxit än mer än tidigare.

Den ständiga katastrofberedskap som rått de senaste åren har inte alltid varit det normala, det är en utveckling som pågått länge.

Sjukvården har under decennier underfinansierats. Den har tvingats till ständiga besparingar och att skära ned på vårdplatser för att klara en allt knappare budget. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar alla sjukhus den granskat, inklusive Helsingborgs lasarett, bland annat för bristen på vårdplatser och risk för patientsäkerheten. Med fyra lex Maria-anmälningar efter årets tre första veckor är det svårt att säga emot.

Annons

Annons

Förklaringen till bristerna är att de politiker som styr såväl Region Skåne som på i regeringen har prioriterat låga skatter och skattesänkningar riktade till rika. Skatteunderlaget har varit otillräckligt för att betala sjukvården vad den egentligen kostar. Resursfördelningen och styrningen av sjukvården har dessutom skötts som ett företag, istället som för en livsviktig del av välfärden.

Det ultimata beviset på borgerliga politikers extrema marknadssyn på vår välfärd är att den inkluderar vinstdrivande bolag. Istället för att fördela skattepengar och resurser jämlikt och så att människor med störst behov ska få vård först har Sverige istället bolag i sjukvården vars högsta prioritet är att uppnå vinst till sina ägare. Vinst som görs på skattepengar.

Denna giftiga kombination av underfinansiering av den offentliga sjukvården och vinstdrivande vårdbolag gör att Sverige idag står i ett läge med en sjukvård i ständig krisberedskap.

I Region Skåne går den samlade sjukvården med över 900 miljoner kronor i underskott i år. Vänsterpartiet är det enda parti i Skåne som vill göra något åt det. Vi vet att vårdpersonalen gör sitt yttersta så till den grad att de riskerar sin egen hälsa för att ge en jämlik och tillgänglig sjukvård. Därför måste Region Skåne vara beredd att betala vad det kostar för att förbättra arbetsvillkor och löner för vårdpersonalen.

Annons

Genom en satsning på vården får Region Skåne möjlighet att förbättra arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö.

Vänsterpartiets främsta prioritet är att Region Skåne ska vara en god arbetsgivare genom att värna och utveckla sina vårdanställda. Först då kan antalet vårdplatser öka och vårdköerna försvinna. Det ger också möjlighet att nå det lagstadgade målet om en jämlik och tillgänglig vård efter behov.

Annons

Vänsterpartiet är inte berett att år efter år bedriva sjukvård med gigantiska underskott. Vår fråga till andra politiska partier är: När ska ni betala vad sjukvården egentligen kostar?

Vänsterpartiets budget för sjukvården i Region Skåne är en utsträckt hand till vårdpersonalen och skåningarna så att vi tillsammans kan lyckas med att få sjukvården på fötter igen, om vi alla är beredda att betala vad det kostar.

I Stockholm sker en storsatsning från vänster – låt Skåne göra detsamma. Sjukvården kan inte bli bättre än de förutsättningar personalen får för att utföra den.

SKRIBENTEN

Peter Ahlbom, representant för Vänsterpartiet i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan