Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Kan förebilder få flickor att välja naturvetenskap och teknik?”

Flickor väljer ofta bort teknik- och naturvetenskapliga yrken om de uppfattar dem som nördiga och mindre välkomnande, skriver en grupp forskare som studerar teknik och jämställdhet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att flickor med både intresse och förmåga väljer bort teknik- och naturvetenskapliga program är ett stort problem och en av orsakerna till att svensk arbetsmarknad är en av världens mest könssegregerade, skriver artikelförfattarna.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Nu har knappt 19 000 elever i årskurs nio i Skåne sökt till gymnasiet. Med all säkerhet har antalet sökande till teknik- och naturvetenskapliga program gått ner igen, speciellt bland flickor. Det är en utveckling som pågått i många år.

Att flickor med både intresse och förmåga väljer bort teknik- och naturvetenskapliga program är ett stort problem och en av orsakerna till att svensk arbetsmarknad är en av världens mest könssegregerade. Såväl myndigheter som Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket, branschorganisationer som Teknikföretagen och fackförbund som Sveriges ingenjörer, varnar för att det leder till brist på arbetskraft inom teknik.

Flickor väljer ofta bort teknik- och naturvetenskapliga yrken om de uppfattar dem som nördiga och mindre välkomnande, enligt både Teknikföretagen och akademiska studier. Trots detta visar SCB:s arbetsmiljöundersökningar att sådana yrken är bland de mest välbetalda, och att de som arbetar i dem både är mest nöjda med sina jobb och har störst frihet på jobbet.

Annons

Annons

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men utvecklingen går i fel riktning. På gymnasiet är 40 procent av eleverna i teknik- och naturvetenskap flickor. På högskolenivå ökar könssegregationen. Enligt Jämställdhetsmyndigheten var endast 19 procent av teknikstudenterna kvinnor år 2021. Trenden är densamma inom vårdande yrken där kvinnor dominerar mer och mer.

När vissa yrken blir mans- eller kvinnodominerade är risken stor att felaktiga, förutfattade och könsstereotypa uppfattningar får fäste. Vissa yrken kan få stämpeln att vara typiskt manliga eller kvinnliga, något som förstärker snedvridningen. Initiativ för att bryta denna onda cirkel saknas inte. Men det är svårt att veta vad som fungerar.

Enligt Nordiska ministerrådet har inga av de många försök gjorda av myndigheter, fackföreningar och branschföreningar i Norden för att råda bot på problemen utvärderats vetenskapligt. Vi vill göra just det.

Tillsammans med grundskoleförvaltningen och skolor i Malmö, Lund, och Burlöv testar vi nu ett program för att förändra ungdomars könsstereotypa uppfattningar. Yrkesverksamma personer har just avslutat besök i 23 klasser och spridit information om yrken samt varit en förebild.

Vi jämför med om eleverna inte får träffa någon förebild, eller om de får samma information från sin studievägledare. Vårt program är det första av sitt slag i Sverige som gör en vetenskapligt säkerställd utvärdering.

Annons

Ska Sverige vara ett jämställt samhälle där elevers val av utbildning inte påverkas av förutfattade meningar behöver fler skolor jobba likt Malmö stad genom insatser tillsammans med forskare och utbildningsanordnare. En väg är att testa om förebilder kan få fler flickor att välja naturvetenskap och teknik – annars är risken stor att enbart män arbetar i yrken som kräver kunskap i dessa ämnen.

Annons

SKRIBENTERNA

Thomas Åstebro, professor i ekonomi, Handelshögskolan i Paris och forskare vid Institutet för näringslivsforskning

Adam Altmejd, ekonomie doktor vid Institutet för Social forskning vid Stockholms universitet

Mona Mensmann, docent i psykologi vid universitetet i Köln


Ali Mohammadi, docent i företagsekonomi vid Copenhagen Business School

Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Ratio

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan