Annons

Annons

Annons

opinionGängkriminalitet

Aktuella frågor
”Tiden för floskler och otillräcklig politik är förbi.”

Den nya moderatledda regeringen har nu suttit vid makten i drygt 100 dagar. Under dem har regeringen rivstartat arbetet mot kriminaliteten., skriver Louise Meijer (M).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna sprider gärna en felaktig bild av de visitationszoner Moderaterna står bakom, skriver artikelförfattaren.

Bild: Nils Petter Nilsson/TT

Annons

Anna Wallentheim (S), ledamot i riksdagens justitieutskott, hävdar att Socialdemokraternas tid i regering innebar en del straffskärpningar och fler poliser (Aktuella frågor 2/2).

Men de straffskärpningarna har varit långt ifrån tillräckliga och Sverige har fortfarande en längre polistäthet idag än år 2010.

Wallentheim försvarar att en rad av de förslag som hade behövts för att få ordning på brottsligheten uteblev under Socialdemokraternas tid vid makten, till exempel visitationszoner. Men Socialdemokraterna sprider gärna en felaktig bild av de visitationszoner Moderaterna står bakom. Zonerna ska vara tillfälliga för de områden där de behövs och under den tid de behövs.

Annons

Annons

I en tid där skjutningar och sprängningar blivit allt vanligare måste politiker vara öppna för och utreda olika typer av verktyg i arbetet mot gängbrottsligheten. Ingen enskild reform kommer att vända trenden med ökande skjutningar.

Målet med de reformer som beskrivs i Tidöavtalet är att de tillsammans ska öka tryggheten för samhällets medborgare.

Socialdemokraterna misslyckades med att vända trenden med ökande antal skjutningar och sprängningar. Istället fick Sverige en gängkriminalitet som breder ut sig allt mer.

Socialdemokraternas politik har inte varit tillräcklig för att bekämpa den allvarliga och organiserade kriminaliteten. De utredningar och lagstiftningsförslag som kom under föregående mandatperiod har inte levt upp till det riksdagen, med Moderaterna i spetsen, krävt.

Den nya moderatledda regeringen har nu suttit vid makten i drygt 100 dagar. Under dem har regeringen rivstartat arbetet mot kriminaliteten. Det gäller såväl det brottsförebyggande arbetet, som straffskärpningar. Regeringen har tillsatt utredningar om både anonyma vittnen och visitationszoner, straffen skärps nu för brott i kriminella nätverk, förebyggande avlyssning ska införas och oskuldskontroller kriminaliseras. Allt detta är bara några exempel på vad regeringen hittills har gjort när det gäller att förhindra kriminalitet. Mycket annat i Tidöavtalet inom samma område är på gång, som en generell översyn av straffskalorna, att straffmyndighetsåldern ska ses över och kamerabevakningslagen ändras så att kamerabevakning kan ske oftare och på fler platser, och inte minst att regelverket för brottsoffer ska ses över i syfte att stärka rättigheterna för den som utsatts för brott.

Annons

Annons

Tiden för floskler och otillräcklig politik är förbi. Regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna arbetar nu med att ta fram och genomföra politiska förslag som angriper två av Sveriges viktigaste samhällsproblem – kriminaliteten och gängbrottslighet. Socialdemokraternas senfärdighet kommer inte att upprepas.

SKRIBENTEN

Louise Meijer, riksdagsledamot och förstanamn för Moderaterna i justitieutskottet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan