Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Vi stöttar idrotten för att motverka folkhälsans utmaningar.”

Vi arbetar för att motverka ensamhet, stärka folkhälsan och för att fler ska kunna engagera sig i idrotts- och föreningslivet, skriver företrädare för regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Visst har människor i Sverige ändrat livsstil och vanor. I somliga fall till det bättre, men både när det gäller psykisk och fysisk hälsa har tidigare regeringar prioriterat fel, skriver artikelförfattarna.

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Annons

Varje satsad skattekrona på idrotten ger 30 kronor tillbaka till samhället i form av samhällsnytta, enligt rapporten Idrottens samhällsnytta utgiven av Riksidrottsförbundet 2017. Vi vet vilken betydelse och meningsfullhet idrott ger barn och ungdomar. Nu behöver fler få möjlighet att idrotta, stanna kvar i idrottsföreningarna, återvända eller upptäcka något nytt.

Fler områden och sektorer måste prioritera folkhälsan, framför allt efter coronapandemin då ensamhet och stillasittande ökade.

Sverige står inför en ekonomisk lågkonjunktur som tvingar människor att i ökad utsträckning välja vad de ska lägga sina pengar på.

För att inte förvärra situationen vill våra partier prioritera folkhälsan. I det har idrotten och föreningslivet en stor roll.

Annons

Vi ger nu förutsättningar för klubbar, aktiva och intresserade att fortsätta det arbete som de är bäst på, att engagera människor till rörelse.

Annons

Våra partier vill genomföra satsningar där behoven är som störst.

Svenskarna har flest ensamhushåll i världen, enligt Europaportalen.se. En alltför stor del av ensamheten är ofrivillig. Forskning, till exempel rapporten Ensamhet – ett hot mot vår hälsa från Karolinska institutet, visar att ofrivillig social isolering påverkar den psykiska och fysiska hälsan negativt. Människor behöver vara en del av ett sammanhang för att må bra och känna mening.

Sverige som tidigare har utmärkt sig som ett fysiskt välmående land är idag nere på samma siffror, både när det gäller mående och övervikt, som sina grannländer, enligt Folkhälsomyndigheten. År 2021 var andelen överviktiga över 50 procent, och andelen som har drabbats av fetma har tredubblats jämfört med för 50 år sedan. Dessutom har barnfetma ökat kraftigt.

Vi arbetar för att motverka ensamhet, stärka folkhälsan och för att fler ska kunna engagera sig i idrotts- och föreningslivet.

Vi undersöker möjligheterna att införa ett fritidskort. Särskilt barn och unga från socioekonomiskt utsatta hushåll ska med fritidskortet få förbättrade möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Exakta detaljer kring hur kortet ska utformas presenteras senare i år. Att träna tillsammans som familj, över generationer, är något vi också vill bejaka och uppmuntra.

Regeringen föreslår tillsammans med Sverigedemokraterna att idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre förstärks. Tidigare regeringar har prioriterat bort äldre i detta sammanhang. Vi föreslår att öronmärkta pengar går till att minska äldres stillasittande. Nu säkerställer vi en långsiktig finansiering.

Annons

Annons

Visst har människor i Sverige ändrat livsstil och vanor. I somliga fall till det bättre, men både när det gäller psykisk och fysisk hälsa har tidigare regeringar prioriterat fel.

Pengar är en del av lösningen, men det behövs även information, inspiration och framför allt organisation – kunskap om att mat, fysisk aktivitet, sömn och stress påverkar människors hälsa och livskvalitet. Det är också sådant som vi alla behöver hjälpas åt med att ta till oss - och framhålla – i kampen för att förbättra vår hälsa oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Vi är stolta över Sveriges nu välavvägda budget och vår politik som trots tuffa ekonomiska tider bidrar till att stötta idrotten som en positiv kraft för att motverka folkhälsans utmaningar.

SKRIBENTERNA

Angelika Bengtsson (SD), idrottspolitisk talesperson

Emma Köster (M), idrottspolitisk talesperson

Roland Utbult (KD), kulturpolitisk talesperson

Robert Hanna (L), kulturpolitisk talesperson

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan