Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Vatten är en samhällsfråga, inte ett särintresse.”

Vi uppmanar regeringen att anta en vattenstrategi som rustar landet för både samtidens och framtidens utmaningar, skriver flera aktörer inom vatten- och klimatfrågor.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lyft fram tillgång till rent vatten som ett grundläggande mänskligt behov, skriver artikelförfattarna.

Bild: Adobe stock

Annons

Både människor och natur står inför flera kriser. Politisk instabilitet, klimatkris, epidemier, ett svårt ekonomiskt läge, förlust av biologisk mångfald och kollapsade ekosystem är några av dem. De påverkar människors hälsa, ekonomi, jämställdhet och livsmedelsförsörjning negativt. Vatten bidrar med lösningar inom alla dessa områden.

I veckan äger UN 2023 Water Conference rum i New York. Det är första gången på 50 år som världens ledare samlas på ett FN-toppmöte om vattenfrågor.

Den svenska regeringen har nu ett gyllene tillfälle att presentera tydliga åtaganden för hur landets vattenresurser ska säkras.

Sverige saknar en strategi för hur samhällen och ekosystem ska ha säker tillgång till vatten – långsiktigt och i kristider.

Annons

Vi uppmanar regeringen att ta ledningen och tillsammans med oss och andra experter ta fram en tydlig strategi för vattensäkerhet. En sådan strategi bör:

Annons

• Lyfta fram tillgång till rent vatten som ett grundläggande mänskligt behov och en mänsklig rättighet.

Brist på rent vatten och hygien leder till att dödliga infektioner sprids samt att antibiotika över- och felanvänds. Bristen på rent vatten påverkar även arbetet för global jämställdhet och fattigdomsbekämpning eftersom kvinnor och flickor tvingas lägga tid på att hämta vatten istället för att gå i skolan eller arbeta. Strategin bör inkludera ökade satsningar på vatten, sanitet och hygien inom ramen för globalt bistånd.

Sätta vatten i centrum för klimatarbetet. Trots att vatten reglerar många system som binder koldioxid och andra växthusgaser är det en ofta bortglömd aspekt i klimatarbetet.

Dessutom märks klimatförändringarna tydligast i förändringar som de senaste årens extrema och frekventa torka och översvämningar. FN:s klimatpanel IPCC konstaterar att extremväder kommer att öka. Genom att använda och förvalta vatten på ett mer hållbart sätt går det att minska klimatrelaterade risker. Den svenska regeringen bör därför satsa på bättre vattenhantering kopplat både till det nationella och internationella klimat-arbetet.

Se vattenarbetet som en central del av att skydda naturen och den biologiska mångfalden.

Förra året slöts ett historiskt avtal på FN:s möte om biologisk mångfald, COP 15, som innebär att Sverige och andra länder åtog sig att skydda natur och biologisk mångfald. Där är rent vatten och friska sötvattensystem centralt.

Annons

Ekosystemen är också viktiga för att generera regn. Förlust av regnskog kan minska nederbörden över jordbruksområden, vilket påverkar skördar negativt. Att skydda jordens vattenresurser är viktigt för klimatarbetet eftersom till exempel våtmarker och skog – områden som behövs för att lagra koldioxid – bara kan fungera om det finns god tillgång till vatten.

Annons

• Stärka samarbetet kring gemensamma vattenresurser genom internationell diplomati.

Vattenbristen ökar i många konfliktdrabbade regioner, som till exempel Mellanöstern och Nordafrika. När vatten blir en bristvara leder det till matbrist, hälsokriser och energibrist, något som kan öka spänningarna. Säkerhetsexperter måste samarbeta med miljö- och klimatexperter för en mer komplett riskbild.

• Ta ett helhetsgrepp på vattenanvändningen. Förutom att människor ska ha dricksvatten måste vattenresurserna räcka till livsmedelsproduktion, elproduktion och industri.

Dessutom behövs vatten för att bevara och restaurera ekosystem. Svenskar använder tusentals liter vatten varje dag om man ser till framställningen av mat, kläder och andra varor, varav en stor del importeras från andra länder. Sveriges vattenstrategi bör därför ha ett brett systemperspektiv för att visa hur allt hänger ihop.

Världens ledare har åtagit sig att uppfylla de globala hållbarhetsmålen till 2030, men målet om rent vatten till alla halkar efter.

Vatten är en samhällsfråga, inte ett särintresse. Utan rent vatten överlever vi inte. En svensk strategi bidrar till arbetet för ökad jämställdhet, minskad fattigdom, konflikthantering, klimatanpassning, bevarandet av biologisk mångfald, bättre miljö och mer hållbara samhällen, i Sverige och globalt.

Annons

Vi uppmanar regeringen att anta en vattenstrategi som rustar landet för både samtidens och framtidens utmaningar.

SKRIBENTERNA

Anna Nilsdotter
generalsekreterare för Wateraid Sverige

Karin Lexén
generalsekreterare för Naturskyddsföreningen

Karina Barquet
senior forskare, teamledare för Vatten kust och hav på Stockholm Environment Institute

Lan Wang-Erlandsson
forskare i global hydrologi och vattenresiliens, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

Pär Dalhielm
VD för Svenskt Vatten

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan