Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Vägen in på den nordiska arbetsmarknaden måste vara enkel och trösklarna låga.”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den gemensamma visionen att Norden ska vara världens mest integrerade region är verkligen värd att kämpa för, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Idag på Nordens dag firar vi undertecknandet av Helsingforsavtalet som möjliggjorde ett öppet, samverkande och hållbart Norden. Om vi ska förbli en internationellt konkurrenskraftig och effektiv arbetsmarknad fram-över måste det nordiska samarbetet värnas och fördjupas. Det skriver Liberalernas Anna Starbrink och Roko Kursar.

Med den geopolitiska verklighet vi nu ser där länder i Europa blir invaderade av sina grannar är det viktigare än någonsin att vi värnar det nordiska samarbetet. Goda relationer över nordiska gränser har gjort det möjligt för nordbor att arbeta, gå i skolan och pendla över flera av våra gemensamma gränser. Mycket är gjort, men det finns mer kvar att göra. Om Norden fortsatt ska vara konkurrenskraftigt behöver samarbetet fördjupas där både gamla hinder som kvarstår och nya som uppstår måste rivas.

Den 23 mars firas Nordens dag. Det nordiska samarbetet har vi att tacka för möjliggörandet av den nordiska passunionen och därmed en gemensam arbetsmarknad. Som liberaler är vår övertygelse att ökad samverkan och handel mellan länder främst är av godo. Samarbetet mellan våra nordiska länder har exempelvis genererat en stark marknad med hög effektivitet där individen och näringslivet gagnats av möjligheterna att röra sig över gränserna.

Annons

Annons

Om den nordiska marknaden ska vara konkurrenskraftig i relation till andra europeiska regioner framöver behöver vi aktivt motverka de hinder som finns idag. Hämmande regelverk och föråldrade skatteavtal är faktorer som försvårar vägen in på den nordiska arbetsmarknaden. Nya gränsförbindelser måste snarast komma på plats för att möjliggöra framgångsrika rekryteringar och företagsetableringar inom Norden.

Vi liberaler ser individens möjlighet till självförsörjning som grundläggande för ett självständigt liv. Vägen in på den nordiska arbetsmarknaden måste därför vara enkel och trösklarna låga, men så är sällan fallet idag. Öresundsregionen, Nordens största storstadsregion, är med sina cirka 4,2 miljoner invånare beroende av tillgång till arbetskraft över Sundet.

I Sverige och Danmark finns det däremot regelverk som förhindrar nordbor med medborgarskap från länder utanför EU/EES att söka arbete i ett annat nordiskt land. Att uppehållstillstånd inte kan ges med stöd av arbetstillstånd gör det onödigt svårt för många att ta sig ut på arbetsmarknaden vilket är ett problem i hela Norden.

Regelverket har försvårat mobiliteten och kan leda till att våra grannländer väljer bort den svenska arbetskraften, vilket vore förödande för utvecklingen och tillväxten i hela Norden. Vidare har det som skulle vara tillfälligt återinförda gränskontroller i över sju år försvårat vardagen för tiotusentals arbetspendlare över Sundet.

Annons

Annons

Regeringen har aviserat att man planerar att se över hur gränskontrollerna i högre utsträckning kan användas för att bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridandekriminalitet. Det kommer att kräva stora ansträngningar för att inte hindra den vanliga rörlighet som många som lever och arbetar i Öresundsområdet är beroende av för en fungerande vardag.

Idag på Nordens dag firar vi undertecknandet av Helsingforsavtalet som möjliggjorde ett öppet, samverkande och hållbart Norden. Om vi ska förbli en internationellt konkurrenskraftig och effektiv arbetsmarknad framöver måste det nordiska samarbetet värnas och fördjupas. I såväl Nordiska rådet som på europeisk och lokal nivå, kommer vi liberaler att fortsatt ta strid för att riva hämmande gränshinder.

Den gemensamma visionen att Norden ska vara världens mest integrerade region är verkligen värd att kämpa för.

SKRIBENTERNA

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö.

Anna Starbrink (L), riksdagsledamot och medlem i svenska delegationen i Nordiska rådet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan