Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Höjning av arbetsgivaravgiften för unga måste vara ett aprilskämt.”

Regeringen bör visa sin sanna borgerliga sida och slopa höjningen av arbetsgivaravgiften för unga, skriver Erik Ovesson och Ebba Billing, Cuf Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Höjningen av arbetsgivaravgiften för unga drabbar särskilt småföretagare och företag som ger unga deras första jobb inom till exempel restaurangbranschen, skriver artikelförfattarna.

Bild: Stefan Gustavsson / SvD / TT

Annons

Idag, den 1 april, höjer regeringen kraftigt arbetsgivaravgiften för unga mellan 19 och 23 år, från dagens 19,73 procent till 31,42 procent – en ökning med närmare 12 procentenheter.

Istället för att leverera lättnader för landets företagare och underlätta för unga att ta sitt första steg in på arbetsmarknaden gör regeringen det motsatta och inför full arbetsgivaravgift för unga, alltså samma som för andra anställda.

Unga, och framför allt de som saknar arbetslivserfarenhet, befinner sig redan i en utsatt position med en ungdomsarbetslöshet på nästan 25 procent och en arbetsmarknad som premierar dem som har jobb sedan tidigare. Samtidigt sker en dramatisk ökning av alla möjliga priser, inte minst på mat och andra basbehov. Att i det läget höja arbetsgivaravgiften är på många sätt fel väg att gå.

Annons

Annons

Det är svårt att se arbetsgivaravgifter som något annat än en straffskatt på arbete. Som det är nu går drygt hälften av avgiften till de anställdas försäkringar och pension. Resten är ren skatt. Den drabbar särskilt småföretagare och företag som ger unga deras första jobb inom till exempel besöks- och restaurangbranschen.

För att små företag ska kunna växa och unga ska kunna ta sitt första steg in på arbetsmarknaden måste kostnaderna för att ha anställda minska.

Istället för lättnader lyckas regeringen leverera en skattechock till landets företagare.

Totalt innebär höjningen av arbetsgivaravgiften en ökning av arbetsgivarnas kostnader med totalt 8 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär att ha 25 000 anställda. Siffrorna kommer från arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Kostnadsökningen riskerar inte bara att elda på inflationen, något som i sig är mycket allvarligt. I en tid av ökade priser och vikande efterfrågan på varor och tjänster riskerar också den skattesmäll företagen nu får att bidra till fler uppsägningar av anställda – inte minst av unga som redan har en utsatt situation på arbetsmarknaden på grund av dagens turordningsregler där de som har varit anställda längre har förtur till arbete. Resultatet kan bli en lågkonjunktur där unga drabbas oerhört hårt.

Arbetsgivaravgiften bör avskaffas och istället bli en avgift som arbetstagare betalar som tillägg till sin inkomstskatt.

Annons

Dessutom bör turordningsreglerna ses över. Idag diskriminerar de unga människor.

Om arbetsgivaravgiften avskaffas och turordningsreglerna förändras så att de inte missgynnar unga människor blir det lättare att anställa unga och göra att fler företag får möjlighet att växa.

Annons

Men framför allt ska inte unga arbetstagare straffas för att de står utanför arbetsmarknaden. En hög arbetsgivaravgift gör ju det extra svårt för dem att få jobb.

Regeringens chockhöjning av arbetsgivaravgiften för unga borde vara ett av många aprilskämt. Men det är allvar nu och får stora konsekvenser för unga som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och de företag som redan befinner sig i en svår situation med vikande efterfrågan och stigande kostnader.

Regeringen bör visa sin sanna borgerliga sida och slopa höjningen av arbetsgivaravgiften för unga.

SKRIBENTERNA

Erik Ovesson, distriktsordförande för Cuf Skåne

Ebba Billing, vice distriktsordförande Cuf Skåne

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan