Annons

Annons

Annons

Fryshusets hemligheter

Politiker vill styra upp oreglerad avhopparbransch

Sex av åtta partier i justitieutskottet vill införa ett nationellt avhopparprogam för gängkriminella. Och för att undvika den typen av oegentligheter som Sydsvenskan avslöjat hos Fryshuset bör Kriminalvården få uppdraget.

Flera politiker i justitieutskottet från vänster till höger reagerar över avslöjandena i Sydsvenskans granskning.

Bild: Petter Bjerregaard

Annons

Sydsvenskans granskning av Fryshuset beskriver problemen med den oreglerade avhopparbranschen. Det menar flera politiker i justitieutskottet, en av dem är moderaten Louise Meijer:

– Granskningen av Fryshusets avhopparverksamhet sätter fingret på problemet – det är just nu ett oreglerat område och ingen har ett huvudansvar för att avhopparverksamhet både ska finnas och vara av hög kvalitet.

Sydsvenskan har i flera artiklar avslöjat hur:

• "heldygnsvård” som kostade skattebetalarna miljoner bestod av fika och gymbesök.

• en anställd pressade en avhoppare till sex – och röjde hemliga uppgifter.

Annons

• exkriminella fick lära sig att bidragsfuska.

Annons

• avhopparverksamheten Passus hyllades i en forskningsrapport, men i själva verket hade klienter valts bort.

Flera politiker i justitieutskottet från vänster till höger reagerar över avslöjandena.

Louise Meijer (M), riksdagsledamot.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Louise Meijer (M):

– Jag ser mycket allvarligt på den rad av allvarliga missförhållanden i Fryshusets verksamheter som det rapporterats om. Den verksamhet skattebetalare står för måste självklart präglas av ordning och reda. Fusk ska inte förekomma.

– Jag förutsätter att nödvändiga åtgärder vidtas av Fryshuset.

Bassem Nasr (MP):

– Det är väldigt upprörande att människor som är på väg att bygga ett hederligt liv istället hamnar i en ytterst bristfällig verksamhet.

Torsten Elofsson (KD):

– Det är många anmärkningsvärda saker ni beskriver. Man röjer hemliga uppgifter om andra avhoppare, det är allvarligt. Det har förekommit bidragsfusk, det kan vi inte acceptera överhuvudtaget, säger Torsten Elofsson (KD).

Gudrun Nordborg (V):

– Det är förstås sådant som absolut inte ska få förekomma och där riskerna måste begränsas så effektivt som möjligt.

Inbäddat innehåll

Det finns idag i princip inte någon myndighet som kontrollerar avhopparprogrammen. Sydsvenskan har berättat att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som gett Fryshuset tillstånd, aldrig gjort någon tillsyn.

Annons

Annons

En majoritet av partierna vill nu införa ett nationellt program i Kriminalvårdens regi. Det visar en förfrågan Sydsvenskan har gjort till samtliga partier som har ledamöter i justitieutskottet.

Moderaterna har under föregående mandatperiod drivit frågan. Utgångspunkten var att det skulle vara Kriminalvården, och inte privata aktörer, som i huvudsak skulle ansvara för avhopparprogrammet, menar Louise Meijer (M).

Richard Jomshof (SD), riksdagsledamot.

Bild: Ali Lorestani/TT

Centerpartiets Ulrika Liljeberg tycker också att det behövs ett nationellt avhopparprogram. Liksom Sverigedemokraternas Richard Jomshof:

– Ett nationellt avhopparprogram i kriminalvårdens regi är den enda rimliga vägen framåt. Problematiken med olika utförare, med olika förutsättningar och resultat grundar för de problem vi sett med avhopparprogrammen.

Det enda partiet som inte uttrycker ett direkt stöd för ett nationellt avhopparprogram är Socialdemokraterna. Partiet drev frågan som en del av sitt 34-punktsprogram mot gängkriminalitet, men backade efter att frågan utretts. Istället landade de i att se över samordningen och att ge polisen, kommunerna och regionerna ekonomiska bidrag för att ge stöd till avhoppare.

– Den som vill hoppa av behöver stöd och hjälp av många olika slag och därför behöver en stor del av samhället vara inkopplat, menar Anna Wallentheim (S).

Men trots att många partier är eniga om ett nationellt program finns inga konkreta förslag presenterade än.

Annons

Efter publiceringarna tog Gudrun Nordberg (V) upp ämnet med justitieminister Gunnar Strömmer (M). Men några klara besked fick hon inte.

Annons

– Det känns svajigt, säger hon.

Liberalerna har inte återkommit med svar på Sydsvenskans frågor.

Fryshuset har erbjudits att kommentera politikernas synpunkter. Deras kommunikationskonsult skriver i en kommentar att de tänker be om ett möte med justitieutskottet för att beskriva sin verksamhet.

Fakta

Vägen till ett nationellt avhopparprogram

I december 2019 fick Kriminalvården, Polismyndigheten, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett gemensamt nationellt avhopparprogram för individer som vill lämna kriminella eller våldsbejakande extremistiska miljöer.

I mars 2021 slutredovisades uppdraget. Utredningen visade bland annat att det fanns ett behov av att samordna insatserna. Myndigheterna ansåg att Brottsförebyggande rådet (Brå) var den myndighet var mest lämplig för det övergripande ansvaret, att Länsstyrelsen borde få en samordnande roll mellan kommuner och aktörer och att kommunerna skulle vara ansvariga lokalt tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården.


I september 2021 fick Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen ett fortsatt uppdrag att förstärka och utveckla arbetet med stöd till avhoppare från kriminella, våldsbejakande extremistiska och hedersrelaterade miljöer i hela landet.

Myndigheterna skulle löpande integrera resultatet av utvecklingsarbetet i den ordinarie verksamheten.

I februari 2024 ska uppdraget slutredovisas.

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan