Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Kollektivtrafik kan hantera kostnadskrisen och klimatkrisen.”

Varje person som kliver ur en bil och på en buss eller ett tåg minskar klimatpåverkan. Nu behövs nya och skärpta åtgärder som får ner utsläppen och stärker tillväxten, skriver Johan Wadman och Lars Sandberg, vd respektive analytiker på branschorganisationen Svensk kollektivtrafik.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Regeringen bedömer själv att målet om att minska klimatutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 inte kan nås med beslutade och aviserade styrmedel, skriver artikelförfattarna.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Matpriserna rusar. Räntorna stiger. Vinterns elpriser har varit rekordhöga. Inflationen är den högsta på över 30 år. Många hushåll är pressade av det ekonomiska läget.

När regeringen nu har avbrutit planeringen av nya stambanor för höghastighetståg, för att istället satsa på järnväg som underlättar för arbetspendling i syfte att stärka jobb och tillväxt i hela landet, bör regeringen satsa på pendel- och regionaltågstrafiken. Det är nödvändigt för att öka människors möjligheter att ta sig till och från arbetsplatser som ligger längre bort och för att företagen ska kunna rekrytera personal med rätt kompetens. Det är avgörande för landets ekonomiska tillväxt.

Samtidigt som Sverige är på väg in i en utdragen lågkonjunktur står vi inför en klimatkris.

Annons

Sveriges klimatutsläpp kommer att öka när regeringen och Sverigedemokraterna sänker reduktionsplikten till EU:s lägsta nivå för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel.

Annons

Regeringen bedömer själv att målet om att minska klimatutsläppen från inrikes transporter med 70 procent till år 2030 inte kan nås med beslutade och aviserade styrmedel.

Regeringens recept för att minska utsläppen är att snabba på elektrifieringen av trafiken. Det är viktigt, men räcker inte för att få ned utsläppen och uppnå transportsektorns klimatmål.

Även om det säljs många elbilar hinner de inte ersätta bensin- och dieselbilarna till år 2030 eftersom livslängden för en bil är cirka 17 år.

All kollektivtrafik i Sverige körs snart fossilfritt. 95 procent av busstrafiken körs på el och förnybara drivmedel. Spårvagnar och tunnelbanan i Stockholm körs på el och nästan alla tåg går på elektricitet.

Varje person som kliver ur en bil och på en buss eller ett tåg minskar klimatpåverkan.

Nu behövs nya och skärpta åtgärder som får ner utsläppen och stärker tillväxten:

• Regeringen och riksdagen måste göra ett omtag för att tågen ska komma fram i tid. Trots ett decennium då Trafikverket och hela järnvägsbranschen arbetat för ökad punktlighet minskar inte förseningarna. I Skåne var punktligheten förra året den sämsta på 9 år. Bara 71 procent av fjärrtågen kom fram till sitt slutmål senast 6 minuter efter tidtabell. Pågatågen var punktligare med 88 procent, liksom Öresundstågen med 82 procent. Samma dåliga punktlighet finns i resten av landet. Statistiken kommer från Skånetrafiken.

• Att öka underhållet är nödvändigt, men mer behövs. Trafikverket och alla andra i järnvägsbranschen måste börja arbeta strukturerat med att minska de förseningar och inställda tåg som de själva orsakat.

Annons

Annons

• Fler spår måste byggas, men det måste också bli möjligt att köra fler tåg på de spår som finns idag. Kraven på godstågsföretagen att inte köra sina tåg före tidtabell måste öka, tågen måste köra i samma hastighet och vara både längre och högre. Och banunderhållet stärkas.

• För att stärka tillväxten behöver regionala kollektivtrafikmyndigheter, till exempel Skånetrafiken, mer plats på spåren för att köra fler pendel- och regionaltåg när människor kan och vill åka till och från sina arbeten. En ny modell för tåglägen behövs som både tillgodoser pendel- och regionaltågstrafikens långsiktiga behov av regelbunden tågtrafik med effektiva byten till buss och andra tåg – och godstrafikens ofta korsiktiga behov av tåglägen.

• Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i kollektivtrafiken. Idag skattesubventionerar staten förmånsbilister med miljöbil och personer som fått cykel som löneförmån, men vill arbetsgivaren uppmuntra resande med kollektivtrafik förmånsbeskattas den anställde fullt ut.

• Ersätt reseavdraget med en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion så att klimatutsläppen sjunker, fusket och felen minskar och skattesänkningen blir lika mycket värd, oavsett om man är höginkomsttagare eller låg- och medelinkomsttagare och oavsett om man tar bil, buss, tåg eller cykel till jobbet.

• Gör så att bussarna har lättare att komma fram i trafiken. Genom att prioritera bussarna vid trafiksignalerna och att bygga busskörfält minskar människors restid och kollektivtrafikandelen ökar.

Annons

Kostnadskrisen och klimatkrisen måste hanteras samtidigt och tillsammans. Kollektivtrafiken gör det möjligt.

SKRIBENTERNA

Johan Wadman och Lars Sandberg, vd respektive analytiker på Svensk kollektivtrafik, branschorganisation för länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan