Annons

Annons

Annons

Davidshallstorg

Insändare
Davidshallstorg kan bli barnens favoritplats

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Självklart ska bilar ge plats för lek och grönska på försummade Davidshallstorg, skriver arkitekterna Konrad Kuprinski och Katarina Kuprinska.

Det är lätt att vara enig med tidigare insändare Jens Jenselin; vackra Davidshallstorg har fantastisk potential som borde komma Malmöborna, inte bara Malmöbilisterna, till större glädje.

Davidshallstorg i Malmö ska bli bilfritt. Insändarskribenterna är arkitekter och har tagit fram ett förslag på en lekfull park.

Bild: Elisabeth Sandberg

Torget är intimt och välproportionerat och eleganta funkisbyggnader, med verksamheter i bottenvåningarna och vildvin klättrandes på fasaderna, ramar in den soliga platsen. Visst bör det utvecklas till något betydligt trevligare än parkeringsplats – varför inte till en böljande, fantasifull och kittlande oas för lek?

Annons

Annons

I utställningen LEK!, visad på Form/Design Center 2019, undersöktes lekplatsens historiska utveckling, liksom lekens bakomliggande mekanismer.

Vårt förslag Stadsparken behandlade just en omdaning av Davidshallstorg – en där perspektiv på barns behov av utmaning och lek utgjort grunden för torgets gestaltning.

Arkitekternas förslag Stadsparken, en modell byggd i trä på hur Davidshallstorg kan se ut om det förvandlas till lummig park.

Bild: Kuprinski/Kuprinska arkitekter

Lekytor i staden har genomgått drastisk förändring under nittonhundratalets andra hälft. I tendensen mot alltmer förutsägbara, överdrivet pedagogiska, färgglada och säkra lekplatser, riskerar viktiga lekrelaterade värden att förbises.

Skrivandet, ritandet och räknandet – naturliga delar av barns lärande – behöver i staden kompletteras med rum som möjliggör utveckling av rörelseförråd och kroppskunnighet, det vill säga förnimmelser, erfarenheter och intryck som fylls på när barn tar sig an nya, oförutsägbara, fysiska miljöer.

Bild från utställningen på Form/Design Center 2019.

Bild: Kuprinski/Kuprinska arkitekter

I förslaget Stadsparken föreslås inga lekredskap, i stället riktas fokus mot marken. Utifrån två element (träd och topografi) förvandlas Davidshallstorg till ett överraskande landskap som böljar, bubblar, störtar och svallar.

Annons

Annons

Parken, en ordnad och proportionerlig (äppel-?)lund i söder, övergår gradvis till vild kuperad skog i norr. Med tilltro till barns egen uppfinningsrikedom skapas ett landskap för lek och rekreation med varierad karaktär: ljust och mörkt; öppet och slutet; logiskt och kaotiskt. Och allt däremellan.

Tillsammans skapar fragmenten en karaktärsfull och fantasieggande skogspark, med utrymme för såväl små som stora Malmöbors nyfikenhet och upptäckarlust.

Konrad Krupinski och Katarina Krupinska, arkitekter.

Så här skriver du en insändare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan