Annons

Annons

Annons

Malmös skolor

Insändare
Nej – jag har inte förståelse för att skolan är dålig

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag har ett barn som går på Neptuniskolan i Malmö. De senaste tre åren har brandlarmet gått minst en gång i veckan, den senaste veckan har det utlösts tio gånger varav tre har varit anlagda bränder.

För drygt en månad sedan fick vårdnadshavare besked av skolledningen att ytterligare resurser måste sparas in på skolan, lärarassistenter som varit en trygghet för eleverna i korridorerna skulle sluta runt påsklovet.

Annons

Annons

Neptuniskolan i Malmö, arkivbild 2020.

Bild: Lars Brundin

Vårdnadshavare ombads ha förståelse för detta utifrån det ekonomiska läget i samhället. Strax därefter kontaktade jag rektor gällande en kränkningsanmälan som jag inte fått någon återkoppling på.

• NEJ! Jag har inte förståelse för att skolan inte uppfyller krav på garanterad undervisningstid på grund av inställda lektioner.

• NEJ! Jag har inte förståelse för att inga handlingsplaner med åtgärder upprättas vid anmälan om kränkande behandling.

• NEJ! Jag har inte förståelse för att legitimerade lärare slutar på grund av en orimlig arbetsmiljö.

• NEJ! Jag har inte förståelse för att elevhälsan är i stort sett obefintlig.

• NEJ! Jag har inte förståelse för att det inte finns trygghet och studiero. 

Jag ber skolledningen, grundskoleförvaltningen och politiker i Malmö Stad om förståelse.

Jag är enligt lag skyldig att varje dag skicka mitt barn till skolan där hen blir kränkt i korridorerna men inga åtgärder vidtas.

Jag är enligt lag skyldig att skicka mitt barn till skolan där det brinner och lektioner under dagen måste avbrytas på grund av utrymning. En skola där tryggheten i korridoren ersatts tillfälligt av väktare.

Annons

Makthavare i skolans styrkedja, skolledning, förvaltning och politiker visa era väljare och skattebetalare respekt och förståelse för vikten av god utbildning.

Omvärdera målbilden om ”Varje elevs bästa skola”. Ni skjuter långt över målet!

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan