Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Ska regeringen bidra till att lösa Skånes energiproblem eller inte?”

Öresundsverket står redo i Malmö. Det kan lösa en viktig del av Skånes problem. Det enda som saknas är handlingskraft. Därför kräver Centerpartiet imorgon, torsdag, svar i riksdagen, skriver Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Öresundsverket står redo i Malmö. Det kan lösa en viktig del av Skånes problem, skriver artikelförfattarna.

Annons

Skåne har länge upplevt en otillräcklig energipolitik där ansvarsfördelningen mellan regeringen, Svenska Kraftnät och energibolagen varit otydlig. Resultatet är höga elpriser. Både företag och privatpersoner har betalat dyrt för enkla försummelser och felaktiga prioriteringar. Det måste få ett slut.

Utvecklingen i Skåne innebär en ökad risk för att nya bostadsområden inte kan byggas, att nya verksamheter inte kan etableras och att sådana som redan finns inte kan bygga ut, liksom att elektrifieringen av transportsektorn försenas. Allt får det negativa följdverkningar på såväl regionens som Sveriges tillväxt.

Men att staten kan garantera Skånes energiförsörjning är inte bara en fråga om tillväxt och utveckling. Det är inte minst en fråga om säkerhet. Ryssland har fartyg i Östersjön som kartlägger svaga punkter i elförsörjningen. När Finland kom med i Nato attackerades landet av grupper som har kopplingar till den ryska regimen. Cyberattacker skulle mycket väl också kunna drabba det svenska elnätet.

Annons

Annons

Nedmontering av Skånes elproduktion, till exempel stängningen av Öresundsverket, har gjort regionen avsevärt känsligare för energibortfall och mer beroende av import. Det har också inneburit en säkerhetsrisk sedan Rysslands president Vladimir Putin stängde landets gaskran till Europa. I värsta fall kan Skåne kopplas bort från elnätet om en kris slår till.

En bortkoppling måste betraktas som ett stort samhälleligt misslyckande. Att det är en överhängande risk i Skåne är inget annat än oacceptabelt. Vid en större bortkoppling eller vid störning finns risk för att elsystemet måste ligga nere under en längre tid eftersom möjlighet till ö-drift saknas i Skåne.

Ö-drift innebär att elen kan fortsätta drivas utan koppling till stamnätet. Skåne skulle kunna ha ö-drift om regeringen lyssnade på Centerpartiet och såg till att handla in en effektreserv i regionen. En möjlig kandidat är Öresundsverket som står redo för att plockas ned men ännu är kvar och som har miljötillstånd för att fortsätta drivas.

Centerpartiet har sedan 2019 haft alla riksdagspartier med på möten tillsammans med Sydsvenska handelskammaren och energibolag om behovet av att säkra effektreserv i Skåne och risken för Öresundsverkets nedläggning.

Vi har ställt frågor till energiminister Ebba Busch (KD) och uppmanat regeringen till handling, men än så länge mötts av kalla handen. Vi har lagt förslag i riksdagen om att undersöka möjligheten att starta Öresundsverket igen, men regeringspartierna har inte velat agera.

Annons

Nyligen kom Svenska Kraftnät med en rapport som visar att behovet av en förstärkt effektreserv finns kvar långt efter nuvarande regelverk löper ut 2025.

Annons

Problemen gäller inte bara Skåne. Västkusten har samma utmaningar. När situationen var akut i Stockholm agerade den förra regeringen visserligen sent, men när det skedde var det resolut och med kreativa metoder. Att samma kreativitet saknas i Skåne och på västkusten visar bara hur både den nya och den gamla regeringen har varit alltför Stockholmscentrerade.

I veckan som gick föreslog vi massiva stöd till effektiviseringar för att sänka företags och privatpersoners elräkningar. Vi föreslog en kriskommission för ny elproduktion och lanserade en folkrörelse för klimatet. En viktig del i det är att säkra elförsörjningen i Skåne och Västsverige. Därför kommer vi än en gång att agera i riksdagen för att säkra elförsörjningen såväl nästa som efterföljande vintrar. Alla åtgärder behövs nu, såväl kortsiktiga som långsiktiga.

Öresundsverket står redo i Malmö. Det kan lösa en viktig del av Skånes problem. Det enda som saknas är handlingskraft. Därför kräver Centerpartiet imorgon, torsdag, svar i riksdagen: Ska regeringen bidra till att lösa Skånes energiproblem eller inte?

SKRIBENTERNA

Rickard Nordin (C), klimat- och energipolitisk talesperson

Niels Paarup-Petersen (C), talesperson för cybersäkerhet och digitalisering

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan