Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Ensidigt fokus på sänkta bidrag och skatter räcker inte.”

Etableringsjobb är en anställningsform som behöver införas så snart som möjligt. Hittills har regeringen varit oförmögen att genomföra den partsgemensamma överenskommelsen, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Almega.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Arbetslinjen måste återupprättas, alltså att arbetslösa ska få någon form av försörjning genom arbete snarare än genom bidrag. För att det ska ske krävs starkare drivkrafter att ta ett första kliv in på arbetsmarknaden, skriver artikelförfattarna.

Bild: Tomas Oneborg

Annons

Vi lyfter fram behovet av reformer för att fler personer i arbetsför ålder ska kunna försörja sig själva genom eget arbete (Aktuella frågor 18/4).

Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi vid Lunds universitet, förklarar att han inte delar vår analys ”att möjligheterna att få fler i arbete bäst sker genom sänkta bidrag” (Aktuella frågor 22/4). Problemet är att vi aldrig har hävdat det.

Vårt huvudbudskap är att problemen på den svenska arbetsmarknaden är så allvarliga att de inte kan lösas genom en enskild reform. Istället krävs ett batteri av åtgärder.

Annons

Annons

Ökade drivkrafter är en viktig pusselbit. Det är tyvärr vanligt att arbetslösa personer tackar nej till jobb som de erbjuds. Enligt en ny undersökning från Svenskt Näringsliv uppger 33 procent av företagen inom besöksnäringen att de i hög utsträckning har varit med om att arbetslösa tackat nej.

Arbetslinjen måste återupprättas, alltså att arbetslösa ska få någon form av försörjning genom arbete snarare än genom bidrag. För att det ska ske krävs starkare drivkrafter att ta ett instegsjobb, ett första kliv in på arbetsmarknaden – som kan leda till att man med tiden blir självförsörjande – framför att leva på bidrag, och ökade krav på att de som idag lever på ekonomiskt bistånd ska ha någon form av aktivitet om dagarna. Det kan handla om att gå på SFI eller en utbildning som kan ge jobb.

Ett ensidigt fokus på sänkta bidrag och skatter är inte tillräckligt. Arbetsgivare vill ofta inte ta risken att anställa en långtidsarbetslös till dagens ingångslön. Reformer som gör att fler vill ta ett jobb behöver därför kombineras med att det blir billigare för företagen att anställa långtidsarbetslösa.

Behovet av sänkta kostnader för att anställa och anställningar som är enkla för företagen att administrera lyfte LO, Unionen och Svenskt Näringsliv fram när de presenterade förslaget om etableringsjobb hösten 2017, en anställningsform där arbetstagare får en kombination av lön och ersättning från staten så att den sammanlagda lönen motsvarar den lägsta lönen i kollektivavtalet.

Annons

Annons

Men regeringen har varit oförmögen att genomföra den partsgemensamma överenskommelsen. Det är en satsning som behöver genomföras så snart som möjligt, samtidigt som mer måste satsas på yrkesutbildningar och bättre matchning på arbetsmarknaden.

SKRIBENTERNA

Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom för Svenskt Näringsliv

Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge

Patrick Joyce, chefsekonom för Almega

Anna Paulsson, regionchef för Almega syd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan