Annons

Annons

Annons

Lomma

Jätteminus kan ge större barngrupper och nya rektorsområden

Minskade elevkullar och ett befarat underskott på 17 miljoner kronor kan innebära att rektorsområdena i Lomma kommun slås samman och blir färre.

En annan följd kan bli större barngrupper inom förskolan.

Text

Fredrik Karström (M) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden Lomma. ”Vissa förskolor kan få något större grupper. Det är inte barngruppens storlek som är avgörande för kvaliteten i verksamheten utan sammansättningen och pedagogernas kompetens”, säger han.

Bild: Mats Amnell

Annons

Bakgrunden till förändringen av rektorsområden är att avtagande inflyttning gett mindre barnkullar än tidigare. Det har tidigare märkts genom nedläggning av tre förskolor i kommunen och avveckling av sammanlagt åtta avdelningar på ytterligare ett antal enheter.

Lågkonjunkturen och att de mindre barnkullarna är nu på väg upp i grundskolan innebär att en utredning tillsatts om sammanslagning av rektorsområden inför nästa läsår.

– Vi befarar ett underskott på strax över 17 miljoner kronor inom barn- och utbildningsnämndens område under 2023, säger Fredrik Karström (M) som är ordförande i kommunens barn- och utbildningsnämnd.

En följd kan bli att vissa tjänster som skolledare försvinner.

Förändringen, menar han, är ett bättre alternativ än att behöva slå samman och öka klasstorlekar eller stänga hela skolor.

Annons

Annons

– Vi vill behålla grundskolorna eftersom elevantalet väntas öka igen framöver, säger Fredrik Karström.

Rektorernas uppgift är att leda och utveckla verksamheten. Fredrik Karström menar att skolledarnas förutsättningar inte kommer att försämras.

– Antalet skolledare kan inte vara konstant utan måste anpassas efter elevantalet, säger han.

Kommer antalet lärare och annan personal också att minska?

– Rektorerna behöver se över sin organisation och anpassa den till färre elever, säger Fredrik Karström.

Ytterligare besparingsåtgärder som undersöks inom skola och förskola är följande:

• Dagbarnvårdare kan avvecklas och barnen hänvisas till vanliga förskolor.

• Ökad tillagning av skolmat från grunden och färre halvfabrikat.

• Något större barngrupper på vissa förskolor.

Gruppstorlekar är en av flera variabler som anses påverka kvaliteten. Personalens kompetens, personaltäthet, inne- och utemiljö och barnens individuella behov och förutsättningar är ytterligare sådana.

Men gruppernas storlek är ändå så viktig att Skolverket har ett riktmärke på 6-12 barn i småbarnsgrupper (1-3 år) och 9-15 barn i åldersspannet 4-5 år. I Lomma var antalet 12 respektive 18 barn enligt den senaste statistiken från 2022.

– Vissa förskolor kan få något större grupper. Då behöver rektor titta på bemanningen av pedagoger i de grupperna. Det är inte barngruppens storlek som är avgörande för kvaliteten i verksamheten utan sammansättningen och pedagogernas kompetens, säger Fredrik Karström.

Annons

Annons

Enligt Cornelia Malm Wendel, ombud för den fackliga organisationen Sveriges skolledare, har beskeden om förändringar och besparingar väckt oro bland både skolledare och övrig personal.

Hon befarar sänkningar av kvaliteten i verksamheten.

– Omorganisationen ger inga besparingar i sig. De kommer istället att hamna direkt på skolorna. Det finns gränser när det inte går att effektivisera mer. Det är kanske inte tydligt för politiken, men det är tydligt för oss skolledare och lärare, säger Cornelia Malm Wendel.

Läs mer: Oro för stora barngrupper fick Hanna att resa upprorsfanan

Läs mer: Felslagen planering gav flyttkarusell i förskolan

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan