Annons

Annons

Annons

Malmös skolor

Insändare
Skolan behöver prioritera sina resurser

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar till: Nej – jag har inte förståelse för att skolan är dålig

Som ordförande i grundskolenämnden förstår jag verkligen oron som tas upp i insändaren kring att det varit stökigt och oroligt på Neptuniskolan.

Neptuniskolan.

Bild: Lars Brundin

Ordning och reda i skolan är avgörande för att säkerställa att alla får möjlighet att fokusera på kunskap, inlärning och studier.

Jag har själv blivit medveten om problematiken genom kontakt med vårdnadshavare. Grundskoleförvaltningen, tillsammans med skolledningen, jobbar nu aktivt med att sätta in åtgärder på Neptuni. För att stoppa bränderna, som tros vara en konsekvens av en utmaning som förekommer på Tiktok, sätts tillfälligt in väktare och kameraövervakning.

Annons

Annons

Den ekonomiska situationen i omvärlden drabbar inte enbart privatpersoner, utan även stadens och skolornas ekonomi berörs. I stadens budget för i år har vi gjort en uppräkning av elevpengen med 5,4% - det är mer än vad som gjorts i både Göteborg och Stockholm.

Från politikens sida har vi valt att just prioritera undervisningen, behöriga lärare och elevhälsan. Samtidigt räcker det inte helt för att kompensera för den ekonomiska situationen i omvärlden och minskade statsbidrag. Skolorna behöver därför också göra prioriteringar av sina resurser. För mig har det handlat om att säkerställa att skolorna får så stort handlingsutrymme som möjligt.

När det gäller specifikt Neptuniskolan så har de ett underskott som härstammar från att det är en nyetablerad skola. Det dröjer för skolan att hitta en balans i antal anställda per elev och innan man exempelvis gjort alla inköp av läromedel. Därför tillåts nya skolor under sin uppbyggnadstid göra ett underskott. Efter 3-4 år behöver däremot även nya skolor leva upp till att ha en budget i balans, precis som alla andra skolor.

Situationen på Neptuni innebär dock inte att man ska tillåta att elever inte känner sig trygga på skolan. Handlingsplaner med åtgärder ska upprättas vid anmälan om kränkande behandling och både elever och lärare ska ha en bra arbetsmiljö. Utan det kan inte elever förväntas prestera och skolan kan inte heller lyckas med sitt uppdrag.

Annons

Det ska råda studiero i klassrummet – men också trygghet ute i korridoren. Ingen elev ska behöva oroa sig för att bli trakasserad, kränkt eller utsatt i skolan.Därför prioriterar vi också ett gediget värdegrundsarbete i skolorna. För mig innebär varje elevs bästa skola att varje elev möts och blir sedd där hen befinner sig.

Sara Wettergren (L) Skolkommunalråd

Så här skriver du en insändare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan