Annons

Annons

Annons

opinionKlimatkrisen

Aktuella frågor
”Pourmokhtari presenterar nedskärningar, pådriven av SD:s klimatförnekare.”

Nu lämnar jag med varm hand över de lagstiftningar EU har tagit fram till Romina Pourmokhtari att förverkliga. Det handlar om respekt och ansvar. Romina Pourmokhtaris regering har svikit klimatet tillräckligt, skriver Europaparlamentarikern Heléne Fritzon (S).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sin första dag på jobbet utropade Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) sig själv till ”den personen som på bästa sätt kan driva igenom en ambitiös klimat- och miljöpolitik”. Efter sex månader väntar jag fortfarande spänt på att få se den titeln bli verklighet, skriver artikelförfattaren.

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Annons

EU har tagit historiska beslut för klimatet – och nu är det upp till medlemsländerna att ta arbetet vidare.

Men Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) fortsätter att presentera nedskärningar på sitt område, pådriven av SD:s klimatförnekare.

EU har levererat verktygen och satt målen. Nu är det upp till bevis för den person som säger sig bäst kunna driva igenom en ambitiös klimat- och miljöpolitik.

EU:s skärpning av utsläppshandeln och införandet av klimattullar är de kanske allra tyngsta reformerna i klimatpaketet Fit for 55, som ska föra EU till sina klimatmål 2030. Paketet innehåller också den sociala klimatfonden som är en avgörande pusselbit för att säkra en rättvis omställning där alla ska med. I förra veckan röstade Europaparlamentet för en ambitiös och rättvis klimatpolitik som fungerar för vanliga människor. Jag är både stolt och glad.

Annons

Annons

EU har satt höga mål och levererat kraftfulla verktyg. Det är hög tid för Romina Pourmokhtari (L) att presentera förslag som sänker utsläppen istället för att i rask takt öka dem.

FN:s klimatpanel, EU:s klimattjänst Copernicus och Klimatpolitiska rådets larm ljuder högt. Ingen som ser verkligheten kan påstå annat än att läget är akut. Världen slår gång på gång värmerekord, skog och odlingsmark står i lågor och översvämningar tvingar människor från sina hem.

EU har hörsammat larmen. Med skärpningen av utsläppshandeln kommer EU kraftigt att minska antalet utsläppsrätter till 2030. Nu är det inte bara röken från industrins skorstenar som ska minska, parlamentets beslut inkluderar även sjöfarten, transporter och bostäder från och med 2026. Minskningarna motsvarar nästan två år av Sveriges utsläpp. Vi svenska socialdemokrater har varit en avgörande och pådrivande kraft för att göra utsläppshandeln mer ambitiös.

Dessutom inför EU klimattullar på varor med stor klimatpåverkan som stål, järn och cement. EU ställer krav på omvärlden att om man vill sälja varor på unionens inre marknad måste man ta ett lika stort klimatansvar som europeiska företag. Med den sociala klimatfonden ser EU också till att alla kan vara med på den gröna omställningen på ett rättvist sätt. Fonden gör det möjligt att ge direkt stöd till hushållen, exempelvis genom elstöd, gröna rotavdrag eller reseavdrag.

Annons

EU ökar nu tempot i klimatomställningen. Samtidigt läggs ett stort ansvar på medlemsländerna, som ska göra verklighet av politiken. För svensk del läggs ansvaret inte minst på Romina Pourmokhtari. Sin första dag på jobbet utropade hon sig själv till ”den personen som på bästa sätt kan driva igenom en ambitiös klimat- och miljöpolitik”. Efter sex månader väntar jag fortfarande spänt på att få se den titeln bli verklighet.

Annons

Nästan dagligen går det att se hur Sveriges klimatpolitik monteras ner. Inga förslag om hur landet ska nå sina klimatmål presenteras. Det är djupt oansvarigt och visar på avsaknad av ledarskap. Sverigedemokraternas klimatförnekare håller i taktpinnen. Sverigedemokraterna har därtill förklarat att Romina Pourmokhtari inte ens deltar i budgetförhandlingarna. Det är inte ett respektfullt agerande mot en klimat- och miljöminister mitt i en brinnande klimatkris.

Romina Pourmokhtari säger att EU är världens bästa miljöorganisation, men det bygger på att varje EU-land tar sitt ansvar och låter sig inspireras av EU:s ambitioner.

Socialdemokraterna i Europaparlamentet har drivit på för att EU ska ha en mer ambitiös och rättvis klimatpolitik. Idag leder EU klimatomställningen, medan Sverige backar. Så behöver det inte vara. Nu lämnar jag med varm hand över de lagstiftningar EU har tagit fram till Romina Pourmokhtari att förverkliga. Det handlar om respekt och ansvar. Romina Pourmokhtaris regering har svikit klimatet tillräckligt. Nu är det upp till bevis.

SKRIBENTEN

Heléne Fritzon (S), delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan