Annons

Annons

Annons

Malmös skolor

Insändare
Omfördela resurser till skolan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Under våren har vi politiker inom oppositionen, fackliga företrädare och Malmöbor lyft den kärva ekonomiska situationen i Malmös skolor.

Vi inom oppositionen menar att styret i Malmö kraftigt skär ner på verksamheten inom grundskolan. Vi får stöd från lärare, skolledare och fackförbunden.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Annons

Styret menar tvärtom att de effektiviserar verksamheten. Oaktat styrets uppfattning står det klart att deras budget inte prioriterar våra barn och unga. Vi politiker i grundskolenämnden har träffat fackförbundet Sveriges skolledare i Malmö. Bland de saker som togs upp under mötet som var den höga omsättningen på skolledare, inte minst då biträdande rektorer, på Malmös grundskolor.

Anledningarna till detta kan vara: låg lön, hög arbetsbelastning med låg nivå av återhämtning, obetald övertid, hot och våld. Detta resulterar i att incitamenten för lärare att söka sig vidare till att bli biträdande rektorer blir svaga, och det blir knappast bättre av att de – trots tyngre ansvarsbörda – faktiskt kan tvingas att gå ned i lön om de tillträder den nya tjänsten.

Kontinuitet och erfarna lärare är viktiga parametrar för att säkerställa en bra utbildning. Andra konsekvenser när styret skär ner är att elever med särskilda behov riskerar att inte få det stöd som de behöver.

Vad vill vi göra för att förbättra situationen? Många ropar efter höjd skatt. Vi Sverigedemokrater är inte motståndare till detta, men innan man höjer skatten måste vi använda de pengar som finns på bästa sätt.

Vårt fokus när vi gör omprioriteringar i grundskolans budget är att vi omdisponerar resurser från modersmålsenheten, förvaltningsledningen, kommunikatörer, och pedagogisk inspiration. Resurser som vi sen omfördelar till det som borde vara i fokus, nämligen vår personal och elever ute i verkligheten.

Annons

Magnus Olsson (SD), ledamot av grundskolenämnden i Malmö

Så här skriver du en insändare

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan