Annons

Annons

Annons

Svensk skola

Här får eleverna bygga läskondition

Läsförmågan hos svenska fjärdeklassare har försämrats, visar den globala studien Pirls. Och det är gruppen av redan svaga läsare som vuxit.

– Att orka läsa är en av de viktigaste saker du kan lära dig, säger skolbibliotekarie Heléne A Törnfeldt vid Sjöängsskolan i södra Stockholm, där särskilda lästimmar står på schemat.

Fjärdeklassarna Vilmer Tasala, Chloé Ekman och Lycke Comsted pratar böcker med svenskläraren Inger Tzelalidov Blomberg och skolbibliotekarie Heléne A Törnfeldt på Sjöängsskolan.

Annons

Svenska fjärdeklassares inställning till läsning har blivit lite mindre positiv. Fler elever har också blivit svaga läsare, enligt den internationella läsundersökningen Pirls.

Samtidigt lägger eleverna mer tid på läsning på fritiden än vad de gjorde 2016, enligt undersökningen.

Men oavsett vad mätningar indikerar så lägger Sjöängsskolan i stadsdelen Älvsjö resurser på läsning. Den kommunala grundskolan har cirka 800 elever med olika bakgrund – skolan är som ett tvärsnitt av Sverige, enligt rektor Angela Svensson.

En del av lässatsningen innebär att eleverna i årskurs 4–8 har en lektion extra i veckan vikt åt läsning.

– Att sitta ned och försjunka i en bok, det är det inte så många som gör på fritiden. Men på lästimmen kan alla göra det. Det märks redan efter fem minuter, säger Inger Tzelalidou Blomberg, mentor för två fjärdeklasser och lärare i svenska och SO.

Annons

Annons

Lättare på papper

Skolan har också involverat personalen på fritids i läsarbetet, den satsar på böcker och ett heltidsbemannat skolbibliotek. Bibliotekarie Heléne A Törnfeldt tipsar och förser såväl elever som lärare med passande – tryckta – böcker.

– Väldigt mycket forskning tyder på att barnen lär sig bättre genom att läsa böcker. Man läser snabbare på skärm men har svårare att sammanfatta, säger hon i samma stund som en trio fjärdeklassare kommer på rastbesök.

Alla tre, Chloé Ekman, Vilmer Tasala och Lycke Comstedt, läser gärna, bara boken är bra. Och det vet ju Heléne, slår de fast. Böckerna får hänga med hem – de läser på ledig tid flera gånger i veckan.

– På vintern vill jag läsa skräckböcker, för det kan kännas lite dystert vissa dagar, men på sommaren vill jag läsa något glatt, säger Lycke Comstedt.

Fjärdeklassarna Vilmer Tasala, Chloé Ekman och Lycke Comstedt besöker regelbundet sitt bibliotek på Sjöängsskolan. "Det finns mycket att välja bland", säger Chloé Ekman.

Bygga upp ork

Som fjärdeklassare får de också ta sig an läroböcker med större och mer informationstäta textmängder.

– Därför är det så viktigt att lägga krut på den tidiga läsinlärningen, i lågstadiet. Det är resurskrävande men vår skola lägger betoning på den, säger specialpedagogen Kristina Månsson.

Heléne A Törnfeldt talar om en ny fas i fjärde klass, då läskonditionen ska byggas upp.

– Att orka läsa är en av de viktigaste saker du kan lära dig, säger hon.

Annons

Läraren Inger Tzelalidou Blomberg har ibland högläsning för sina fjärdeklassare. "På det sättet får även de lässvaga eleverna en upplevelse,", säger hon.

Annons

Skolbesöket görs dagen innan resultaten från läsundersökningen Pirls släpps. Enligt den har svenska fjärdeklassares läsförmåga försämrats påtagligt sedan mätningen 2016. Samma trend syns i en lång rad länder och förklaringen tros vara pandemin, med nedstängningar och/eller sjukfrånvaro.

Men på frågan om läsförmågan bland Sjöängsskolans elever försämrades under pandemin blir pedagogernas svar nej.

– På låg- och mellanstadiet var det "business as usual". Visst var det högre frånvaro, men å andra sidan var föräldrarna mer engagerade i skolarbetet, säger Inger Tzelalidou Blomberg.

Hon och kollegerna är eniga om att föräldrarna har en nyckelroll:

– Läs böcker, prata om böcker. Se till att det finns böcker hemma. Det finns ju fantastiska bibliotek, så det är det minsta man kan begära, säger Heléne A Törnfeldt.

Fakta

Fakta: Fler killar läser böcker ofta

Svenska fjärdeklassare lägger mer tid till läsning på fritiden 2021 jämfört med 2016. Andelen som läser mindre än en halvtimme per dag har minskat från 63 till 59 procent medan andelen som läser minst en timme per dag ökat från 7 till 10 procent. 31 procent (oförändrat) läser mellan en halvtimme och en timme.

Flickor läser mer böcker än pojkar, men pojkarna läser böcker oftare än i 2016 års mätning. Andelen pojkar i gruppen som läser varje vecka eller upp till varje dag har ökat kraftigt, från 48 till 58 procent. För flickorna är andelen oförändrat 64 procent.

Andel fjärdeklassare som tycker mycket om att läsa är 18 procent, oförändrat sedan 2016. Andel som tycker om att läsa i viss mån är 47 procent, jämfört med 50 procent 2016. Andelen som inte tycker om att läsa är 35 procent, jämfört med 31 procent 2016.

Källa: Skolverkets rapport Pirls 2021

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan