Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Använd alla verktyg för att säkerställa en trygg kollektivtrafik.”

Fler och fler partier inser att vi har rätt och därför ser vi positivt på möjligheterna till politisk majoritet i beslut om fler trygghetsskapande åtgärder framöver, skriver Patrik Ohlsson, Sverigedemokraterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förutom realtidskameror kan sådant som belysning på perronger och ordningsvakter behövas, skriver Patrik Ohlsson (SD).

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Carina Zachau, (M), kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne, vill införa realtidskameror på fler buss- och tåglinjer (Aktuella frågor 3/5).

Sverigedemokraterna har varit drivande i frågan om kameraövervakning för ökad trygghet sedan länge, både i riks- och regionpolitiken. Till exempel lade vi år 2017 en motion i Skånes regionfullmäktige om att utrusta personal med kroppskameror, något som röstades ner av samtliga övriga partier. Det är bra att synen på kameraövervakning för ökad trygghet har utvecklats sedan dess. Men många år har gått förlorade på grund av det motstånd som tidigare fanns hos den politiska majoriteten i Region Skåne.

Annons

Annons

Att det går att resa på ett tryggt sätt är avgörande för att människor ska vilja resa kollektivt.

Att kollektivtrafiken blir attraktivare är nödvändigt för att Skåne ska uppnå regionens mål att kollektivtrafiken ska kunna stå för 40 procent av allt resande 2030. Att det blir verklighet påverkar också möjligheterna för att kunna uppnå såväl regionens som hela Sveriges miljö- och utsläppsmål.

Alla till buds stående verktyg behöver användas för att säkerställa en trygg kollektivtrafik. Det kan förutom realtidskameror röra sig om sådant som belysning på perronger och ordningsvakter.

Carina Zachau påpekar att hon som kollektivtrafiknämndens ordförande fattade beslut om flera trygghetsskapande åtgärder under förra mandatperioden, till exempel om flexibla nattstopp i glesbebyggda områden och en trygghetslinje dit oroliga kunder kan vända sig. Ingen av dessa åtgärder kan betecknas som framgångsrika. Ytterst få resenärer har använt de flexibla nattstoppen och Trygghetslinjen har bara haft enstaka samtal varav de flesta har varit felringningar. Sverigedemokraterna ifrågasatte de båda satsningarna från början.

Visst kan även misslyckade projekt ge värdefulla lärdomar, men det är också viktigt att snabbt ställa om så att resurser kan läggas på andra trygghetsskapande åtgärder som är effektiva och ger valuta för pengarna. Det är synd att Moderaterna historiskt har varit lite dåliga på att lyssna på SD.

Annons

Den kameraövervakning som Region Skåne inledde under förra mandatperioden har varit lyckad och därför vill Sverigedemokraterna se en fortsättning på den. Ett pilotprojekt infördes på 30 bussar i Malmö efter ett beslut i kollektivtrafiknämnden 2021. Kameraövervakningen har bland annat kommit till nytta vid polisens brottsutredningar.

Annons

Sverigedemokraterna välkomnar Moderaternas, och för den delen även andra partiers, omsvängning och positivare syn på kameraövervakning som ett viktigt verktyg för att öka tryggheten inom den skånska kollektivtrafiken. Vi kommer fortsätta att gå före och driva på i alla frågor som rör ökad trygghet inom den skånska kollektivtrafiken. Fler och fler partier inser att vi har rätt och därför ser vi positivt på möjligheterna till politisk majoritet i beslut om fler trygghetsskapande åtgärder framöver, men det är också upp till oss politiker att leverera och att sörja för att ord och intentioner omsätts i handling.

AKTUELLA FRÅGOR

Patrik Ohlsson (SD), förste vice ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan