Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”M vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd.”

Under denna mandatperiod kommer regeringen att genomföra omfattande reformer för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård, skriver tre företrädare för Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Region Skåne satsar på forskning kring kvinnosjukdomar och arbetar med att bemöta kvinnliga patienter på ett bättre sätt, skriver Johan Hultberg, Anna Mannfalk och Malin Ahlström.

Bild: Isabell Höjman/TT

Annons

I morgon är det mors dag och vi vill därför börja med att säga grattis till alla mammor! Sverige ses ofta som ett jämställt land men inom hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra.

Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Rapporter från organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, visar att flickor och kvinnor har svårt att hitta rätt i hälso- och sjukvården. Men det omvända gäller också – vården har svårt att vägleda kvinnor till rätt instans när det gäller tillstånd och sjukdomar som drabbar just flickor och kvinnor.

Moderaterna vägrar att acceptera en hälso- och sjukvård som inte är jämställd. Vi har därför drivit på för att skapa en mer jämställd hälso- och sjukvård. Tidöavtalet innehåller viktiga förslag för att säkerställa det.

Annons

Annons

Konkret handlar det bland annat om forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa, om att modernisera abortlagstiftningen för att öka kvinnors självbestämmande och att göra abort hemma möjlig för de kvinnor som vill.

Idag har inte alla kvinnor möjlighet att få lika bra vård. Skillnaderna är störst mellan låg- och högutbildade kvinnor och mellan kvinnor födda i Sverige och födda utanför Europa.

Vi vill stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad och jämlik.

Den moderatledda regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell förlossningsplan. Syftet är att stärka förlossningsvården och att öka tillgängligheten och kvaliteten. Under 2023 gör regeringen en satsning på förlossningsvården på 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas för särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

I Skåne inför vi nu en sammanhållen vårdkedja inom förlossningsvården. Antalet förlossningsskador minskar inte i den takt vi önskar och därför måste arbetet med att minimera skador och att erbjuda en god och jämlik förlossningsvård för alla skåningar fortsätta.

En blivande mamma med oro inför sin förlossning ska kunna möta ett team som följer henne kontinuerligt under graviditeten och bidrar med trygghet och ro genom bättre möjligheter till rätt behandling och rehabilitering före, under och efter förlossningen.

Annons

Region Skåne satsar på forskning kring kvinnosjukdomar och arbetar med att bemöta kvinnliga patienter på ett bättre sätt. Det är lika avgörande för att flickor och kvinnor inte längre ska behöva vänta i många år på att få rätt diagnos och vård, som för att kvinnor på ett medicinskt omotiverat sätt inte ska få en sämre behandling vid sjukdomstillstånd som drabbar både män och kvinnor.

Annons

Under denna mandatperiod kommer regeringen att genomföra omfattande reformer för att stärka kvinnors hälsa och skapa en mer jämställd vård. Varje kvinna ska känna sig sedd inom hälso- och sjukvården. Oavsett om hon står inför något så livsomvälvande som att föda barn eller lider av klimakteriebesvär.

Vi moderater är mycket tydliga med vårt mål; Ingen kvinna ska behöva lida i tystnad!

SKRIBENTERNA

Johan Hultberg, riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i socialutskottet

Anna Mannfalk (M), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Malin Ahlström (M), ersättare i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan