Annons

Annons

Annons

Malmö

Insändare
SD: En vision räcker inte för att göra vår stad grönare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I Sydsvenskan den 11 juli kunde vi läs om regeln 3-30-300 som innebär att alla ska kunna se 3 träd från sin bostad, skola och arbetsplats. Att varje stadskvarter ska ha en krontäckningsgrad av minst 30 procent och att alla invånare ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Annons

Den 20 mars lämnade Sverigedemokraterna Malmö in en motion till kommunfullmäktige om att införa denna regel vid alla nya markanvisningsavtal samt på alla nya platser som omfattas av allmän platsmark.

Annons

Styret i Malmö avslår vår motion, med hänvisning till att man fått med det i Översiktsplanen. För den oskolade i området kan upplysas att Översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument, utan en politisk vision, därav är förslaget från Malmös styre helt tandlöst. Samtidigt hänvisar man till att man ser över om det går att införa det i detaljplanearbetet och i byggloven, vilket skulle kunna anses vara ett särkrav och därav vara olagligt enligt gällande lagstiftning.

Det finns två sätt att gå fram med politisk styrning: det första alternativet är att göra som styret i Malmö, där allmänheten inleds i tron om saker men där det i praktiken inte får någon effekt. Eller så använder man den andra metoden där det faktiskt får effekt och gör skillnad på riktigt. Men Malmös styre har inte förmågan att på riktigt förändra eller förbättra.

Enligt reportaget i Sydsvenskan den 11 juli kunde vi läsa att Malmö ligger i botten när det gäller krontäckning och vidare belyses problematiken i reportaget. Vi har genom vår förtätning gjort staden mer hårdgjord vilket inte minst syns vid stora skyfall. Vikten av trivsel, det sociala kittet, stadsgrönska, immunförsvar får stå åt sidan när Malmö ska växa.

Vårt förslag hade gjort att våra torg hade blivit gröna, en bättre plats i alla avseenden och alla nya bostäder hade fått helt andra förutsättningar än i dag och detta hade varit en del av resan mot en bättre, grönare och trivsammare stad.

Annons

Annons

Anders Olin (SD)

Ledamot i stadsbyggnadsnämnden, Malmö

Vill du vara med i debatten? Så här gör du för att skriva en insändare i Sydsvenskan.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan