Annons

Annons

Annons

opinionNatomedlemskap

Aktuella frågor
”Natointrädet – Sveriges största insats för europeisk fred någonsin.”

Förankrad i både EU och Nato kan Sverige verka för en lång rad av de nationella mål som aldrig nått längre än till regeringars talarstolar, skriver Gunnar Hökmark, ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker för Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj efter en pressträff med övriga nordiska statsministrar i Helsingfors. Sverige bör tillsammans med de nordiska och baltiska länderna driva på för en snabb integration av Ukraina i EU parallellt med steg mot medlemskap i Nato, skriver artikelförfattaren.

Bild: Christine Olsson/TT

Annons

Som medlem i Nato förlorar Sverige inte några möjligheter att verka för fred utan blir tvärtemot vad som sägs av Natomotståndare en stark aktör för säkerhet och fred i denna del av världen.

För att rätt förstå och kunna utveckla de möjligheter som nu finns måste Sverige göra upp med de illusioner som existerar när det gäller landets tidigare neutralitetspolitik.

• Det var inte neutralitetspolitik som höll Sverige utanför andra världskriget, lika lite som för grannländerna Tyskland angrep, utan det geografiska läget och att Sverige avvek från neutraliteten när Tyskland ställde krav.

• Sverige har genom att stå utanför Nato inte varit en unik kraft för nedrustning. Sverige har aldrig deltagit i eller drivit igenom något av de stora nedrustningsavtal som träffats mellan Öst och Väst.

Annons

Annons

• Sverige har inte varit en fredsmäklande nation mer än någon annan. Tvärtom har Sverige genom utrikespolitik ställt landet vid sidan om de förhandlingar som gällt bland annat Mellanöstern.

• Sverige har aldrig varit unikt i att värna mänskliga fri- och rättigheter och demokrati, däremot unikt i att stödja socialistiska enpartistater.

Genom att bli Natomedlem får Sverige tillsammans med andra länder möjlighet att verka för nedrustning och förlorar inte något tillfälle stå upp för frihet och demokrati. Sveriges baltiska och nordiska grannländer är tydliga exempel på det.

Sverige blir inte heller längre den svaga länk som skapar risker också för sina grannländer. Den svenska försvarsförmågan och det geografiska läget stärker Natos förmåga att bevara fred och säkerhet.

Natointrädet blir sannolikt Sveriges största insats för europeisk fred någonsin.

För första gången får hela Norden samma säkerhetspolitiska bottenplatta. Norge kommer på så sätt närmare EU säkerhetspolitiskt.

Som medlem i EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är Norge redan en del i både den inre marknaden och tullunionen. I det gemensamma nordiska intresset återstår att Norge också blir medlem och får rösträtt i EU.

Tillsammans med de baltiska länderna präglas Sverige av en djupt förankrad tro på fri handel, transatlantiskt samarbete och europeisk integration. Det förenas med en vilja att globalt hävda en internationell rättsordning baserad på mänskliga rättigheter och respekten för varje nations lika rätt.

Annons

De baltiska ländernas starka hållning till stöd för Ukrainas frihet, modet att stå upp mot Kinas anspråk på lydnad och viljan att ge den ryska och belarusiska oppositionen en plattform för sin kamp är en viktig säkerhetspolitisk styrka. Sverige och de baltiska länderna vet att Europas kraft ligger i strategiska allianser med USA.

Annons

Förankrad i både EU och Nato kan Sverige verka för en lång rad av de nationella mål som aldrig nått längre än till regeringars talarstolar.

Sverige bör tillsammans med de nordiska och baltiska länderna driva på för en snabb integration av Ukraina i EU parallellt med steg mot medlemskap i Nato.

Med Ukraina allt mer inlemmat i de europeiska strukturerna för ekonomi, säkerhet och försvar blir del av världen där Sverige ingår tryggare samtidigt som Ryssland hänvisas till en enda väg ut ur sin isolering: demokratins.

Sverige bör tillsammans med hela det nordiska och baltiska området rikta in EU mot att vara en strategisk partner till USA inte bara vad gäller försvar utan också vad gäller utveckling av en internationell ordning för fri handel som utesluter att diktaturer som Kina använder handel för att utpressa andra.

Den transatlantiska alliansen bör i olika former täcka in den moderna informationsteknologins fortsatta digitalisering, säkerhet och integritet, avancerad forsknings säkerhetspolitiska betydelse och AI:s geopolitiska kraft.

När politiker i USA ser ett nytt och kapabelt Europa växa fram stärks den transatlantiska länken.

Annons

Tillsammans med de nordiska och baltiska länderna kan Sverige se till att EU för en politik som stärker unionens gemensamma ekonomi och säkerhet som i sin tur ger en gemensam politik i världen, inte slösa bort beslutskraft och visioner på hur EU ska reglera människors vardag och medlemsstaters lagar.

Som medlem i Nato och i EU kan Sverige driva på för att initiera en global nedrustningsrunda som innefattar inte bara den traditionella ekvationen USA och Ryssland utan även Kina och andra framväxande regionala stormakter. Genom medlemskapet kan Sverige vara en part i förhandlingar som landet under decennier stått vid sidan om.

Medlemskapet i Nato ger Sverige nya möjligheter.

SKRIBENTEN

Gunnar Hökmark, ordförande i tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker för Moderaterna

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan