Annons

Annons

Annons

opinionSvensk politik

Aktuella frågor
”Bygg högre och tätare i Malmös centrala delar.”

Vi är kritiska till den likriktning som under lång tid präglat Malmös stadsbyggnadspolitik, skriver Helena Nanne och Tony Rahm, Moderaterna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Texten har uppdaterats.

Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är det 30 till 40 procent dyrare att bygga i Sverige än i till exempel Tyskland, skriver artikelförfattarna.

Den bostadsbrist som präglat Sverige i årtionden är ett hot mot såväl landets konkurrenskraft som mot människors individuella frihet.

Bostadsbristen påverkar unga som drömmer om att flytta hemifrån och andra som vill bilda familj eller flytta till nya städer för arbete och studier. Moderaterna ser bostadsbristen som en av de mest akuta frågorna för att bygga ett starkt och hållbart samhälle.

Bostadsbyggandet måste öka och därför är det avgörande att bostadspolitiken präglas av effektiva reformer.

Annons

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna fortfarande förespråkar statliga investeringsstöd till byggbolagen i tron att det ska leda till fler bostäder.

Annons

Det finns inte mycket som pekar på att statliga investeringsstöd leder till att fler människor som har svårt att få tag på en hyreslägenhet får någonstans att bo.

Till exempel visar en rapport som analysföretaget Evidensgruppen tagit fram på uppdrag av SKR, Sveriges kommuner och regioner, att sambandet mellan utbetalat stöd till byggbolag och minskad bostadsbrist i en kommun är svagt, att ungdomar inte fått en ny bostad i större utsträckning, att inkomster hos dem som flyttat in i de subventionerade bostäderna varierar mycket och att de sociala effekterna därför tycks vara begränsade.

Alla som idag har svårt att få en bostad förtjänar bättre än socialdemokratisk symbolpolitik som saknar stöd i forskningen.

Det är alldeles för dyrt och krångligt att bygga bostäder i Sverige. Enligt EU:s statistikbyrå Eurostat är det 30 till 40 procent dyrare att bygga i Sverige än i till exempel Tyskland. För att få bukt med det krävs en rad åtgärder.

Onödig byråkrati och komplexa regelverk som sätter käppar i hjulet för byggprojekt måste försvinna.

Regeringen behöver lägga fram förslag som förenklar Boverkets byggregler och göra regelverket för överklagande av bostadsprojekt striktare så att färre bostadsdrömmar fastnar i flera år långa domstolsprocesser.

Såväl regeringen som kommunerna behöver göra mer för att fler ska vilja bygga bostäder. Kommunerna måste bli bättre på att utforma sina upphandlingar så att fler kan delta, och regelverk behöver ses över så att även internationella aktörer i större utsträckning kan bygga bostäder i Sverige och därmed stärka konkurrensen och bidra till att pressa ner priserna.

Annons

Annons

Den kommunala bostadspolitiken är ett av de områden som påverkar Malmöbornas liv allra mest. Därför är det ytterst viktigt att de politiker som styr staden tar ett helhetsgrepp om bostadsbyggandet. När Malmö växer ska det ske på ett sätt som förbättrar för stadens invånare, aldrig på deras bekostnad genom att till exempel grönområden försvinner i för stor utsträckning.

Moderaterna är kritiska till den likriktning som under lång tid präglat Malmös stadsbyggnadspolitik. Genom begrepp som ”blandad stad” suddas det som är unikt med Malmös olika områden ut. Moderaterna vill istället se en politik där Malmös olika delars särprägel värnas. Samtidigt behövs ett klokare utnyttjande av stadens mark genom att nya områden byggs i stadens centrala delar betydligt högre och tätare än vad de nu styrande partierna, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, vill.

Dagens politik med samma serieproducerade 6–7-våningshus i hela staden förstör småskaligheten i Malmös byar som Klagshamn, Bunkeflo och Oxie, samtidigt som möjligheterna slösas bort i centrala områden som Nyhamnen, Stadionområdet och Flensburgområdet väster om Mobilia.

För att säkra hyresrättens ställning i Malmö måste staten se över systemet för hyressättning och fri hyressättning införas i nyproduktion. Det ger ett mer rättvist och flexibelt system för både hyresvärdar och hyresgäster.

Den omfattande arbetslöshet som råder i Malmö idag är ett av de största hindren för en fungerande bostadsmarknad.

Annons

När en stor del av den vuxna befolkningen inte har möjlighet att på egen hand skaffa en bostad blir konkurrensen om de allra billigaste lägenheterna knivskarp.

En av de viktigaste åtgärderna för en fungerande bostadsmarknad och ett Malmö som håller ihop är en politik för fler i arbete. Det är därför välkommet att Sverige nu har en regering som efter åtta år av socialdemokratiskt styre återinför arbetslinjen.

Annons

Bostadsbristen är en av de mest angelägna frågorna i dagens samhälle.

Genom att underlätta byggprocessen, främja en mångfald av aktörer och en politik för fler i arbete kan vi skapa ett Sverige där alla har möjlighet att hitta ett tryggt och hållbart boende. Det är betydligt bättre för landet än att, som Socialdemokraterna vill, genom ett investeringsstöd skicka miljarder till byggbolagens fickor utan att det löser bostadsbristen.

SKRIBENTERNA

Helena Nanne (M), oppositionsråd i Malmö

Tony Rahm (M), vice ordförande i Malmös stadsbyggnadsnämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan