Annons

Annons

Annons

opinionKollektivtrafiken

Aktuella frågor
”Uppdraget: Bussar och tåg ska gå då flest vill åka.”

Kommuner har alltid möjligheter att köpa till turer om de ser ett större behov än vad Skånetrafiken kan erbjuda, skriver Carina Zachau (M), ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Istället för som tidigare, ett krav på 500 invånare, under Socialdemokraternas styre, är det numera 300 invånare som gäller för att det ska finnas kollektivtrafik, skriver artikelförfattaren.

Bild: Anders Malmberg

Annons

Andreas Schönström och Jan Björklund, Socialdemokraterna, kritiserar Skånetrafiken för att inte uppfylla sitt uppdrag (Aktuella frågor 4/8). Kollektivtrafiken i Skåne har ett styrande dokument, trafikförsörjningsprogrammet, som revideras och antas av regionfullmäktige en gång per mandatperiod. I trafikförsörjningsprogrammet anges hur mycket kollektivtrafik som en ort, by eller stad kan förvänta sig per dag och när buss eller tåg ska börja och sluta köra på dagen. Detta baseras på invånarantalet.

Under förra mandatperioden beslutade den då styrande alliansen att sänka kravet på när en ort ska ha rätt till viss kollektivtrafik.

Annons

Istället för som tidigare, ett krav på 500 invånare, under Socialdemokraternas styre, är det numera 300 invånare som gäller för att det ska finnas kollektivtrafik. Uppdraget till tjänstemännen i Skånetrafiken är, naturligt nog, att bussar och tåg ska gå då flest vill åka. Resandeunderlag, det vill säga hur många som verkligen åker med, och ekonomi är viktiga parametrar när trafiken planeras. Likväl finns det alltid synpunkter och önskemål om fler turer eller andra tidpunkter. Värt att nämna är också att kommuner alltid har möjligheter att köpa till turer om de ser ett större behov än vad Skånetrafiken kan erbjuda.

Annons

För att skapa en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik krävs ständigt förändringar för att möta resenärernas efterfrågan och förenkla deras resande. Det gäller kollektivtrafikens alla delar, såväl stads- och regionbuss som tåg.

Förändring kan ske av flera anledningar. Infrastrukturen och svårigheten för Skånetrafikens bussar att komma fram i tid, framför allt i de största städerna, är ett exempel.

En annan anledning kan vara att det byggs många nya bostäder och arbetsplatser utanför befintliga busslinjer. Sådana områden kan behöva införlivas i en befintlig linje eller leda till förändrad turtäthet som passar dem som bor och arbetar där.

Kollektivtrafiken i Skåne har under de senaste åren utvecklats mycket, framför allt i storstadsområdena Malmö, Lund och Helsingborg. Utveckling med nya elbussar, bättre turtäthet såsom buss var fjärde minut och nya linjer utanför befintlig stadszon är något som inte minst Andreas Schönström borde vara väl medveten om eftersom han är ordförande i tekniska nämnden i Malmö – den stad som utvecklats mest.

Annons

Att kollektivtrafiken utvecklats i städerna är inte fel, tvärtom. En resa från en mindre ort med ett fåtal resenärer på en tur kostar lika mycket för fordon, bränsle och personal som en buss i staden, men i staden körs många turer med fulla bussar. Överskottet från stadstrafikens fulla bussar är en förutsättning för att finansiera linjer på landsbygden, där färre reser. Intäkterna behövs för att utveckla och bibehålla trafiken i områden där underlaget för resande inte är så stort men behovet av kollektivtrafik finns. Att som Andreas Schönström och Jan Björklund påstå att utvecklingen av kollektivtrafik i städerna skulle ske på bekostnad av kollektivtrafik där det är färre som reser är alltså direkt felaktigt.

Annons

Det nuvarande styret i Region Skåne gör de förändringar som krävs för att utveckla och prioritera kollektivtrafiken i hela Skåne och för att vi ska nå våra mål. Det är därför vi till exempel har påbörjat en utredning om seniorrabatt i hela Skåne, och ett nytt pilotprojekt för landsbygdstrafik på två orter i Skåne där det idag inte finns någon kollektivtrafik alls.

Utveckling kräver förändring och det innebär att vi kommer att förändra kollektivtrafiken även i framtiden. Det innebär att alla inte alltid blir nöjda. Men alla förändringar görs med målsättningen att de som blir nöjda alltid är fler än de som inte blir det. Man ska i sammanhanget inte glömma bort att hälften av kostnaden för Skånetrafiken betalas med skattepengar.

SKRIBENTEN

Carina Zachau (M), ordförande för region Skånes kollektivtrafiknämnd

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan