Annons

Annons

Annons

opinionMalmös skolor

Aktuella frågor
”Vi som arbetar i skolan och förskolan ska väl inte släcka bränder?”

Det politiska styret i Malmö har drivit igenom besparingar på 200 miljoner kronor för stadens skolor och förskolor. Det innebär inget annat än en katastrof, skriver fackliga företrädare för Kommunal, sektion Malmö förskola/skola. 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skolan är så mycket mer än ren och skär kunskapsinhämtning. Skolan handlar om demokrati, om värderingar och om människors utveckling, skriver artikelförfattarna.

Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Annons

Det är inte läge att spara. Inte nu. Inte någonsin. Det är i förskolan och skolan som framtiden formas. Förskola och skola är, förutom föräldrar, naven i barns och ungas utveckling.

Det är inte fler poliser och väktare på stan som ger trygghet i vardagen. Det behövs förebyggande arbete.

Det politiska styret i Malmö, Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, har drivit igenom besparingar på 200 miljoner kronor för stadens skolor och förskolor.

Det innebär inget annat än en katastrof som med all sannolikhet får konsekvenser både på kort och på lång sikt.

Politikerna har lovat att besparingen inte ska påverka Malmöborna, alltså barnen och eleverna, men det är ett löfte som är omöjligt att hålla.

Annons

Vi ser redan konsekvenserna. Vid läsårets slut släppte Malmö stad visstidsanställda, vikarier. Tidigare år har de kunnat räkna med att få jobba kvar när höstterminen börjar. Så lär det inte bli i år. Det innebär färre vuxna i skolan.

Annons

Dessutom måste elevassistenter, lärarassistenter och fritidsledare med tillsvidareanställning vara beredda på att bli förflyttade. Arbetsgivaren kallar det omställning, vi kallar det omplacering.

Enligt våra beräkningar kan drygt 300 personer tvingas att börja jobba på en annan arbetsplats, i ett nytt sammanhang, något som gör att många elever förlorar vuxna som utgjort en trygghet för dem.

Beslutet innebär minskad bemanning. Färre elever får stöd i vardagen. Ett stöd som kan göra all skillnad.

När besparingarna genomförs minskar förutsättningarna för det arbete som görs innan allvarliga tråkigheter uppstår.

Färre vuxna i skolan och i förskolan gör att barnens och elevernas möjlighet att bli sedda minskar.

Polisens egen gängexpert, kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, säger i en intervju med SVT att enda lösningen på gängkriminalitet och skjutningar är att satsa på att öka upptäcktsrisken i tidig ålder och att det kräver omfattande och långsiktiga brottsförebyggande lösningar.

Appelgren förklarar: ”Jag skulle vilja se en ordentlig samhällsuppslutning och på riktigt skapa ett paradigmskifte. Den viktigaste faktorn är att skolan funkar och har allt stöd den behöver."

Det ska väl inte vara så att vi som arbetar i skolan och förskolan ska ägna oss år att släcka bränder? Det är de som styr som måste skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete.

Grundskoleförvaltningen i Malmö har en paroll – Varje elevs bästa skola. Men hur ska det kunna bli verklighet när de resurser som behövs tas bort?

Annons

Annons

Vi ser att mjuka värden som till exempel elevassistenter kan bidra med får ge vika. Det är alltid de som ska hyvlas bort. Och det slår tillbaka på barnen, eleverna, som enligt FN:s barnkonvention har rätt till en god personaltäthet som kan ge trygg tillsyn.

Om personalen har en bra arbetsmiljö har den också förutsättningar att göra ett bra jobb. Då kanske barnen slipper fastna på övervakningskameror när de hamnat snett efter att skolan har misslyckats.

I skollagens fjärde paragraf står det att: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

Skolan är alltså så mycket mer än ren och skär kunskapsinhämtning.

Skolan handlar om demokrati, om värderingar och om människors utveckling.

Annons

Vi tar kampen för anställningstrygghet och en hållbar arbetsmiljö för medlemmarna i Kommunal, yrkeskategorier som elevassistenter, lärarassistenter och barnskötare, och för varje barns och elevs rätt till de förutsättningar just hen behöver.

Annons

Vi kräver att de politiker som styr Malmö gör om och gör rätt – fördelar resurserna så att personal i förskola och skola kan bidra till att fostra starka och trygga barn och med det forma en jämlik, demokratisk och trygg framtid.

SKRIBENTERNA

Dennis Persson, Adriana Bassini Ståhl och David Tuzes, fackliga företrädare för Kommunal, sektion Malmö förskola/skola

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan