Annons

Annons

Annons

opinionArtificiell intelligens

Opinion
”Tjejer halkar efter i AI-utvecklingen.”

Det är hög tid att stänga genusklyftan och öppna dörren till en framtid där alla människor är medskapare i de underverk som ny teknik kan innebära, skriver Lucella Bergström och Jenny Berg Nilson, företrädare för ungdomsorganisationen Fryshuset.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Utan insatser för ökad jämställdhet är risken en framtid där kvinnor är underrepresenterade i teknikdrivna sektorer och att stereotyper i produkter och tjänster förstärks, skriver artikelförfattarna.

Bild: Adobe stock

Annons

Artificiell intelligens, AI, och metaverse är teknologiska framsteg som har format människors liv och samhället i stort på sätt som för bara några år sedan hade verkat otänkbara.

AI används inom mängder av branscher. Metaverse, en onlinevärld där människor kan umgås, interagera och jobba, används än så länge mest inom spel som Fortnite och World of Warcraft.

Fryshusets och Samsungs rapport Solve for Tomorrow 2023 – Unga om AI & Metaverse med 4 000 deltagare i åldrarna 16–25 år visar att unga i Norden har stort intresse för och kunskap om de två teknologierna, men också att det finns en oroväckande ojämlikhet mellan könen när det kommer till kännedom, kunskap och framtidstro. Tjejer halkar efter i AI-utvecklingen.

Annons

73 procent av killarna känner till AI mycket eller ganska väl, motsvarande för tjejerna är 49 procent. Skillnaden kan ses som ett tecken på att den klyfta som redan finns i teknikbranschen kan komma att vidgas.

Annons

Hela samhället behöver agera nu. Utan insatser för ökad jämställdhet är risken en framtid där kvinnor är underrepresenterade i teknikdrivna sektorer och att stereotyper i produkter och tjänster förstärks. Det kan leda till en ojämlik fördelning av makt över teknologiska framsteg.

45 procent av killarna men bara 28 procent av tjejerna i rapporten anser att AI kommer att påverka arbetsmarknaden positivt. Om kvinnor inte ser det positiva med tekniken är risken stor att de inte engagerar sig i att påverka utvecklingen. Det gör att Sverige missar halva befolkningens perspektiv på hur teknik ska användas och utvecklas.

Intresset för att själv arbeta med ny teknik och innovation är lågt bland tjejerna jämfört med killarna. 23 procent av tjejerna är intresserade av det, jämfört med 42 procent av killarna. Det kan tyda på att det finns en underliggande attityd som kan vara resultatet av samhällets förväntningar och normer. Det är avgörande att alla nu hjälps åt att bryta sådant stereotypt tänkande och skapar en miljö där kvinnor känner sig lika välkomna och kapabla att utforska och forma den tekniska framtiden. Det vi ser idag är ett underutnyttjande av talang och möjligheter.

Här är tre punkter för en mer inkluderande AI-utveckling:

• Prioritera utbildning och medvetandehöjning.

Alla, oavsett kön och ålder, behöver ha tillgång till utbildning och resurser för att förstå och delta i teknikens framsteg. Det finns redan en uppsjö av insatser, projekt, företag och verksamheter som arbetar för att öka ungas, främst tjejers, intresse för och kunskap om teknik, men de har svårt att nå ut till målgruppen.

Annons

Annons

Skolor, organisationer, företag och myndigheter måste samarbeta och förändra synen på tekniksektorn och främja teknikintresse och kompetens hos alla.

• Arbeta för att bryta ned fördomar kring kön och teknik.

Det är nödvändigt att lyfta fram framgångsrika kvinnor inom teknikvärlden som förebilder. Dagens stereotyper kring hur en ”teknikintresserad person” ser ut behöver utmanas. Genom att göra teknikområdet mer inkluderande och öppet skapas en atmosfär där alla kan trivas och bidra.

• Ge en tidig introduktion.

En av de viktigaste åtgärderna är en tidig introduktion till teknik. Sedan några år finns programmering i läroplanen för grundskolan. Det är mycket bra och värt att ta vara på. Vårt förslag är att programmeringen även ska omfatta AI, till exempel bör prompting ingå, det vill säga hur man effektivt berättar för en AI vad den ska uträtta.

Sverige måste ta tillvara den ökande medvetenheten om AI för att forma en framtid där tekniksektorn inte bara är avancerad och effektiv, utan också inkluderande och rättvis. Genom att erkänna de befintliga könsskillnaderna och arbeta för att minska dem, går det att säkerställa att den tekniska utvecklingen speglar hela samhällets mångfald och möjligheter.

Det är hög tid att stänga genusklyftan och öppna dörren till en framtid där alla människor är medskapare i de underverk som ny teknik kan innebära.

SKRIBENTERNA

Lucella Bergström, projektledare för digitala Fryshuset

Jenny Berg Nilson, platschef på Fryshuset i Malmö

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan