Annons

Annons

Annons

Förslaget om anmälningsplikt

Det finns inget färdigt förslag för anmälningsplikten

Majoriteten i Malmö stads kommunstyrelse har ställt sig bakom en skrivelse som på ett mycket spekulativt och oseriöst sätt kritiserar den anmälningsplikt som nämns i Tidö-avtalet.

Tidöavtalet offentliggjordes 14 oktober förra året. Det är en överenskommelse mellan Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna och utgör grunden för regeringen.

Bild: Axel Schiller

Anmälningsplikten kommer resultera i att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

Annons

Det spekulativa ligger i att det ännu inte finns ett färdigt förslag. Malmö stads skrivelse, där det påstås att anmälningsplikten står i kontrast till flera lagar och barnkonventionen, baseras på rena fantasier eftersom det inte finns någon konsekvensanalys som påvisar detta, då utredningen som ska ligga till grund för lagförslaget har inte avgett sitt betänkande. De styrande partierna i Malmö stad har helt enkelt hittat på detta och påståendena är helt och hållet grundlösa.

Annons

Det oseriösa ligger i att förslaget i Tidö-avtalet förvrängs till fullo. I Tidö-avtalet står det även att ”det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”. De synpunkter som Malmö stad lyfter fram i sin skrivelse har redan tagits i beaktande i själva Tidö-avtalet. S-L-MP-styret väljer däremot att bortse från hela texten om anmälningsplikt i Tidö-avtalet och förvränger förslaget för att plocka politiska poäng, vilket är högst oseriöst.

Det finns idag anmälningsplikt inom andra områden. Bland annat måste var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialnämnden. Personal i vissa verksamheter är skyldiga att anmäla missförhållanden. Vi har haft anmälningsplikt inom andra områden som har tjänat allmänheten väl och räddat liv. Det är befängt att anmälningsplikt benämns som ”angiveri” av Socialdemokraterna och deras stödpartier.

Har man inte tillstånd att vistas i Sverige så ska man lämna landet. Anmälningsplikten som Tidö-partierna föreslår ska stödja denna princip och försvåra för illegala migranter att stanna kvar i landet. Det behövs, speciellt i Malmö, där kommunen med skattebetalarnas pengar har stöttat illegala migranter och möjliggjort för de att stanna kvar i Sverige.

Annons

Magnus Olsson (SD), kommunalråd

Nima Gholam Ali Pour (SD), riksdagsledamot

Vill du vara med i debatten? Så här gör du för att skriva en insändare i Sydsvenskan.

Läs mer:

Malmöstyret: Nej till anmälningsplikt av papperslösa

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan