Annons

Annons

Annons

Svensk politik

Första steg för att minska antalet myndigheter

Regeringen har sagt att antalet myndigheter bör minska. Nu tas ett första steg i den riktningen.

Civilminister Erik Slottner (KD) vill se över vilka myndigheter som kan avskaffas. Arkivbild.

Annons

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över svenska myndigheters uppgifter och organisering.

Syftet är enligt finansdepartementet att uppnå en bättre styrning, högre kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk vinst.

Utredningen omfattar mindre så kallade förvaltningsmyndigheter som har upp till 100 årsarbetskrafter. Vilka myndigheter som därmed omfattas vill inte departementet ge några exempel på.

Annons

Annons

I Sverige finns det i dag cirka 340 myndigheter.

Små myndigheter kan ha vissa fördelar i att de kan specialisera sig och har inte ett lika stort behov av samordning inom sig, enligt regeringen.

Samtidigt har de svårare än stora myndigheter att uppnå "stordriftsfördelar" och har relativt sett högre kostnader.

"Regeringen behöver därför ta ett samlat grepp för att säkerställa att statsförvaltningen är organiserad på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och att skattemedel används där de gör mest nytta", säger civilminister Erik Slottner (KD) i en kommentar.

Utredningen ska föreslå vilka myndigheter eller delar av myndigheter som bör avvecklas, samt vilka uppgifter som kan överföras till andra.

Översynen omfattar inte universitet och högskolor, myndigheter som leds av en nämnd eller vars uppgifter står i grundlagen. Domstolar omfattas inte heller av uppdraget.

Uppdraget ska redovisas senast i december 2024.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan